Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.3/2022 ze dne 11.4.2022

30. 4. 2022

Výkonný výbor schvaluje:

 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:  ---

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO
 • zprávu účetní
 • zprávu hospodáře o provedených pracích a pracích, které by měli následovat na RZ Hedeč - zasetí trávy, dodělání nátěrů, položení dlažby v líhni, úprava napouštění skruží v líhni, oprava elektrického ohradníku, výměna oplocení RZ a zpevnění břehu mezi rybníky štěrkem (vyjeté koleje)
 • podklady pro proplacení odpracovaných hodin na RZ Hedeč a 451089
 • vyúčtování VČS 2022
 • požadavek předsedy a jednatele, aby v případě jakýchkoliv jednání o pozemcích, či o nákupech, nebo sjednávaní prací nad částku 10000 Kč byli o těchto skutečnostech informováni předem
 • stav jednání ohledně rybníku v Dolní Lipce
 • informaci týkající se prodeje povinností a povolenek
 • termíny rybářských závodů:

23.4.2022 Memoriál Michala Konče

2.7.2022  XX. ročník rybářských závodů pro děti a mládež

2.-3.7.2022  24hodinové závody pro členy

9.-10.7 2022  O pohár města Králíky – memoriál ing.Šembery

 • informaci týkající se naší účasti na Festivalu spolků a podnikatelů dne 21.5.2022
 • informace, které zazněli v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz a nástěnku MO
 • termín konání příštího jednání VV – 11.4.2022 na RZ Hedeč

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný zajistí nákup sekačky  
 • p.Darebný zajistí nákup kůlů a pásky na elektrický ohradník
 • p.Němec zajistí nákup sítě a po dohodě s p.Bartoníčkem realizaci zasíťování
 • p.Darebný změří délku oplocení RZ Hedeč a zajistí cenovou kalkulaci
 • p.Vidrma zjistí možnosti dosypání odplavené/propadlé části pozemku na RZ Hedeč
 • p.Darebný zahájí proplácení odpracovaných hodin dle předložených podkladů
 • p.Darebný bude nadále jednat o rybnících v Dolní Lipce
 • p.Venc domluví prohlídku mokřadů na Bílé Vodě
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV