Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.3/2018 ze dne 9.3.2018

22. 3. 2018

Výkonný výbor schvaluje:

 • ceny  na Memoriál Ing.Michala Konče
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • jednání  týkajicí se digitalizace pozemků v Mladkově – úterý 27.3.2018
 • materiální zajištění Memoriálu Ing.Michala Konče - 14.4.2018
 • odbahnění velkého hedečského rybníka a s tím spojené informace
 • informace týkající se  kácení stromů na RZ Mladkově
 • plánovanou schůzku s Mgr.Lemberkovou OOP OŽP KÚ PaK
 • nový Registrační list, dle něhož jsou statutárními zástupci naší MO p.Venc a Darebný
 • prohlídku služebního automobilu na STK 
 • aktivitu p.Němce týkající se využití námi obhospodařovaných chovných potoků
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 18.4.2018 od 18.00 hod. u p.Součka

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Venc a Darebný se zúčastní jednání ohledně digitalizace pozemků v Mladkově
 • p.Venc a Němec zjistí možnosti výroby brány na RZ Hedeč v SOUz Dolní Lipka, pokud možno včetně rozpočtu
 • Bc.Novák předloží kalkulace odchovu ryb
 • p.Pišl předloží veškeré částky – tržby za prodej a nákup veškerých ryb v roce 2017
 • p.Darebný se  zúčastní jednání na OOP OŽP KÚ PaK
 • p.Darebný a Němec zajistí přípravy na  Memoriál Ing.Michala Konče
 • p.Darebný připraví podklady pro p.Kubaníka – brigádního referenta
 • p.Darebný zajistí případnou opravu a vykonání prohlídky STK služebního vozidla
 • p.Darebný zajistí povolení ke kácení stromů na RZ Mladkov, včetně veškerých podmínek majitele
 • p.Darebný zjistí možnost pronájmu pozemku u revíru 451089
 • p.Němec zajistí zmapování horní části Lipkovského potoka za účelem zjištění možnosti vybudování splávků apod. Tak aby v blízké budoucnosti mohlo dojít k obnovení života v této části námi spravovaného toku
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV