Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z výroční členské schůze konané dne 28.1.2017

5. 2. 2017

USNESENÍ z členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Králíkách, konané 28.1.2017 v jídelně ZŠ Moravská v Králíkách

 

Členská schůze schvaluje:

  • návrhovou komisi ve složení Ing. Konč Michal - předseda, Ondřej Novák, Josef Cach - pro hlasovalo 67 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
  • mandátovou, volební komisi ve složení Venc Václav - předseda, Blanka Vencová, Jiří Kopecký - pro hlasovalo 83 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
  • program schůze, k němuž nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen - pro hlasovalo 83 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
  • návrh usnesení, který přednesl předseda návrhové komise Ing. Michal Konč Ph.D.. Hlasováním bylo usnesení přijato- pro hlasovalo 83 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0

Členská schůze bere na vědomí:

  • kontrolu usnesení z minulé členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.
  • zprávu o činnosti MO (zprávu předsedy p. Pišla) za období od poslední členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.
  • zprávu o hospodaření MO ČRS, účetní závěrce, kterou přednesl ekonom (účetní) organizace Pišl Zdeněk. Připomínky ke zprávě nebyly.
  • zprávu mandátové komise, kterou přednesl její předseda Václav Venc. Konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná.
  • veškeré podněty a připomínky, které zazněly v diskuzi.

Členská schůze ukládá:

  • výkonnému výboru dbát na splnění plánu práce na rok 2017