Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z výroční členské schůze konané dne 16.1.2016

31. 1. 2016

USNESENÍ

z členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Králíkách

konané 16.1.2015 v Penzionu Adlerberg

 

Členská schůze schvaluje:

 • návrhovou komisi ve složení Ing. Konč Michal - předseda, Ondřej Novák, Josef Cach - pro hlasovalo 67 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • mandátovou, volební komisi ve složení Venc Václav - předseda, Šimánek Martin, Němec Jan - pro hlasovalo 67 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • program schůze, k němuž nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen - pro hlasovalo 67 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • návrh usnesení, který přednesl předseda návrhové komise Ing. Michal Konč. Hlasováním bylo usnesení přijato- pro hlasovalo 67 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • Brigádní povinnost pro členy ve věku 65-69 let 300 Kč, nebo odpracování 10 hodin. Hlasováním bylo usnesení přijato - pro hlasovalo 66 členů, proti 0, zdržel se hlasování 1.
 • Pokutu za neuhrazení členského příspěvku (známky) 500 Kč. Hlasováním bylo usnesení přijato- pro hlasovalo 67 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • Člen bude vyloučen, pokud dva roky po sobě nezaplatí členský příspěvek. Hlasováním bylo usnesení přijato- pro hlasovalo 67 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Členská schůze bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení z minulé členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu o činnosti MO (zprávu předsedy p. Pišla) za období od poslední členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu o hospodaření MO ČRS, účetní závěrce, kterou přednesl ekonom (účetní) organizace Pišl Zdeněk. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu mandátové komise, kterou přednesl její předseda Václav Venc. Konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná.
 • veškeré podněty a připomínky, které zazněly v diskuzi.
 • poděkování hospodáře MO ČRS Jiřího Vidrmy všem členům za práci ve prospěch organizace.

Členská schůze ukládá:

 • výkonnému výboru dbát na splnění plánu práce na rok 2016