Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Z VČS 2024

USNESENÍ

z členské schůze Českého rybářského svazu, z.s. místní organizace v Králíkách

konané 10.2.2024 ve ŠJ ZŠ Moravská v Králíkách

 

Členská schůze schvaluje:

 • mandátovou komisi ve složení p.Němec Jan - předseda, p.Slanina Mirek a Ludmila Švédová jako členové - pro hlasovalo 77 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • návrhovou komisi ve složení p.Darebný Jiří - předseda, p.Peichl Jaromír a Slavík Dalibor jako členové  - pro hlasovalo 76 členů, proti 0, zdržel se hlasování 1
 • program schůze, k němuž nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen - pro hlasovalo 77 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • plán práce na rok 2024  - pro hlasovalo 77 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • rozpočet na rok 2024  - pro hlasovalo 77 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • návrh usnesení, který přednesl předseda návrhové komise p.Darebný Jiří - pro hlasovalo 77 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • pověření členské základny p.Vidrmovi k zastupování MO Králíky na akcích a jednáních ČRS,z.s. - pro hlasovalo 77 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0

Členská schůze bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení z minulé členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu předsedy za období od poslední členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu hospodáře. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu jednatele. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu účetní. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu dozorčí komise. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu mandátové komise, kterou přednesl její předseda p.Němec Jan. Konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná.
 • veškeré podněty a připomínky, které zazněly v diskuzi:
 1. anketa o zveřejňování zarybnění revírů. Vzhledem k tomu, že zarybnění revírů zveřejňuje na svých webových stránkách VčÚS je tato bezpředmětná.
 2. Dolní Lipka jako pstruhový revír nevhodný - vysvětleno hospodářem MO, i nadále se bude jednat o pstruhový revír
 3. horní míra kapra – vysvětleno hospodářem MO, nebude
 4. zacházení s rybami – vysvětleno hospodářem MO, ukládá RŘ
 5. kontroly RS – vysvětleno hospodářem MO, v první řadě by si měli rybáři hlídat "své" vody. V případě podezření, či problémů volat RS
 6. poděkování všem členům za práci ve prospěch organizace

Členská schůze ukládá:

 • výkonnému výboru dbát na splnění plánu práce na rok 2024