Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z VČS 1.2.2020

3. 2. 2020

USNESENÍ

z členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Králíkách

konané 1. února 2020 ve ŠJ ZŠ Moravská

 

Členská schůze schvaluje:

 • program schůze, k němuž nebyly připomínky

- pro hlasovalo 95 členů, proti 0, zdržel se hlasování 1

 • Mandátovou komisi ve složení Vencová Blanka - předseda, Venc Václav a Švédová Ludmila

- pro hlasovalo 94 členů, proti 0, zdržel se hlasování 2

 • Návrhovou komisi ve složení Darebný Jiří - předseda, Brádler Pavel a Žebera Karel

 - pro hlasovalo 93 členů, proti 0, zdržel se hlasování 3

 • Volební komisi ve složení Jiruška Jaroslav ml.- předseda, Jiruška Jaroslav st. a Němec Jan

 - pro hlasovalo 94 členů, proti 0, zdržel se hlasování 2

 • Pana Matoulka Martina jako místopředsedu organizace   

- pro hlasovalo 39 členů, proti 0, zdržel se hlasování 57

 • Plán práce na rok 2019

- pro hlasovalo 96 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0

 • ROZPOČET na rok 2019

- pro hlasovalo 96 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0

 • návrh usnesení, který přednesl předseda návrhové komise Darebný Jiří

- pro hlasovalo 95 členů, proti 0, zdržel se hlasování 1

 

Členská schůze bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení z minulé členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu o činnosti MO (zprávu předsedy p. Vence) za období od poslední členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu o hospodaření MO ČRS, účetní závěrce, kterou přednesl DAREBNÝ JIŘÍ. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu o stavu MO ČRS, kterou přednesl jednatel MO DAREBNÝ JIŘÍ. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu hospodáře MO ČRS,  kterou přednesl hospodář MO VIDRMA JIŘÍ. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu mandátové komise, kterou přednesla její předsedkyně VENCOVÁ BLANKA Konstatovala, že členská schůze je usnášeníschopná.
 • veškeré podněty a připomínky, které zazněly v diskuzi. 
 • změny v RŘ pro rok 2020
 • úlovkovost na našich revírech
 • stav rybochovných zařízení
 • volné místo/funkce účetního a pokladníka
 • poděkování všem členům za práci ve prospěch organizace.

 

Členská schůze ukládá:

 • výkonnému výboru dbát na splnění plánu práce na rok 2020

 

V Králíkách 1. 2. 2020                                                          

 

Venc Václav v.r., předseda                                                   Darebný Jiří v.r., jednatel