Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z VČS - 19.3.2022

22. 3. 2022

USNESENÍ

z členské schůze Českého rybářského svazu, místní organizace v Králíkách

konané 19.3.2022 ve školní jídelně Základní školy Moravská

 

Členská schůze schvaluje:

 • mandátovou komisi ve složení Válek Antonín - předseda, Hošpes Jaroslav, Brádler Pavel - pro hlasovalo 71 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • návrhovou komisi ve složení Matoulek Martin- předseda, Venc Václav, Vidrma Jiří - pro hlasovalo 71 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • volební komisi ve složení Slanina Miroslav - předseda, Slanina Jaromír, Fuchs Jan - pro hlasovalo 71 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • program schůze, k němuž byly/nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen - pro hlasovalo 71 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • plán práce na rok 2022  - pro hlasovalo 71 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • rozpočet na rok 2022  - pro hlasovalo 71 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • návrh usnesení, který přednesl předseda návrhové komise p.Matoulek  - pro hlasovalo 71 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0
 • využití rybníku za Dolní Lipkou stejně jako Horní Lipka

Připomínky: mělo projít Výkonným výborem

- pro hlasovalo 55 členů, proti 8, zdržel se hlasování 8

 • volbu aklamací - pro hlasovalo 69 členů, proti 0, zdržel se hlasování 2

Členská schůze bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení z minulé členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu předsedy za období od poslední členské schůze. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu hospodáře. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu jednatele. Připomínky ke zprávě nebyly
 • zprávu účetní. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu kroužku mládeže. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu dozorčí komise. Připomínky ke zprávě nebyly.
 • zprávu mandátové komise, kterou přednesl její předseda p.Válek Antonín. Konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná.
 • kandidátní listinu. Připomínky nebyly.
 • volby do výkonného výboru

výsledky voleb:     

jméno, příjmení                      počet hlasů                 funkce ve VV

 1. Darebný Jiří                                   69                               jednatel
 2. Matoulek Martin                             70                               místopředseda
 3. Mázor Miloš                                   69                               brigádní referent
 4. Němec Jan                                    69                               kulturní referent
 5. Bc.Novák Ondřej                           69                               zástupce hospodáře
 6. Venc Václav                                   69                               předseda
 7. Vidrma Jiří                                      70                               hospodář
 • dozorčí komise nadále pracuje ve složení Hadač Pavel – předseda, Kopecký Jiří, Girga Jan
 • účetní ČRS,z.s. MO Králíky i nadále pí Nájemníková Václava
 • poděkování všem členům za práci ve prospěch organizace.

Členská schůze ukládá:

 • výkonnému výboru dbát na splnění plánu práce na rok 2022

V Králíkách 19.3.2022

    zapisovatel Matoulek Martin v.r.

předseda Venc Václav v.r.                                                               jednatel Darebný Jiří v.r.