Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z mimořádného jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.5/2014 ze dne 19.3.2014

1. 4. 2014

USNESENÍ z mimořádného jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.5/2014 ze dne 19.3.2014

Výkonný výbor schvaluje:

 • návrh RZ Mladkov opravit
 • svolat mimořádnou členskou schůzi na sobotu 29.3.2014 od 9 hodin v jídelně ZŠ Moravská Králíky
 • vystavení povolenky k lovu ryb pro p.Cacha Josefa na malou vodu Poldr bezplatně

Výkonný výbor neschvaluje: -----

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • zprávu předsedy MO ve které seznámil přítomné se stavem na rybochovném zařízení Mladkov
 • zprávu jednatel MO ve které seznámil přítomné se všemi materiály týkající se RZ Mladkov
 • souhlas s užíváním sousedních pozemků p.Pánika – RZ Mladkov
 • kontaktování ing.Mikulková ohledně možného čerpání dotací z AOPK a EU
 • oslovení p.Rakaše Jana - předložení cenové nabídky za opravu protržených hrází a vybudování bezpečnostního přelivu – RZ Mladkov
 • proplacení zálohové faktury pro ing.Plhákovou ve výši 15000 Kč za poradenství – RZ Mladkov
 • termín příští VV - středa 23.4.2014 od 18 hodin v restauraci u p.Součka

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný zajistí předání informací ing.Plhákové a ing.Mikulkové
 • p.Darebný zajistí zjištění možné velikosti rybníka v Mladkově po případném spojení rybníků a navýšení hráze
 • p.Darebný osloví p.Rakaše Jana – upřesnění nabídky prací na RZ Mladkov
 • Bc. Novotná Michaela zajistí proplacení zálohové faktury pro ing.Plhákovou
 • Bc. Novotná Michaela předloží na příští schůzi VV doklady ke kontrole předsedovi dozorčí komise
 • p.Girga zajistí prostory školní jídelny Moravská Králíky na mimořádnou členskou schůzi