Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.9/2019 ze dne 20. 11. 2019

13. 12. 2019

Výkonný výbor schvaluje:

 • podklady pro vyhotovení BPVRP na Malé vody s platností od 1. 1. 2020
 • návrh rozpočtu na rok 2020

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO
 • zprávu účetní
 • stav na RZ Hedeč, jedná se o nápravu chyb z roku 2007, zápis na KN
 • zprávu jednatele o proplácení brigádních hodin
 • termín VČS sobotu 1. února 2020
 • zprávu o hospodářském a finančním vyúčtování v Hradci Králové
 • požadavek jednatele na svolání schůze rybářských stráží
 • rezignaci p.Darebného na funkci pokladníka MO
 • zprávu předsedy DK o udělených kárných opatřeních
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 12.12.2019 od 17.00 hod. v Zatáčce u p.Součka

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Hadač provede kontrolu vyúčtování povolenek, známek
 • p.Darebný bude nadále řešit stav na RZ na Hedeč – vypracování GP, zápis do KN
 • p.Darebný  vypracuje, dle schválených podkladů, BPVRP na Malé vody s platností od 1. 1. 2020
 • p.Darebný bude pokračovat v proplácení odpracovaných brigádnických hodin
 • p.Němec, Darebný budou pokračovat v  přípravách na VČS 2020
 • p.Darebný navrhne svého nástupce na funkci pokladníka MO
 • členové VV si připraví návrhy na místopředsedu MO
 • p.Darebný proplatí odpracované brigádnické hodiny
 • p.Vidrmi svolá schůzi rybářských stráží
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV.