Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.9/2017 ze dne 10.11.2017

Výkonný výbor schvaluje:

 • RŘ na MV 2018
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu
 • termín VČS – sobota 27.1.2018 od 15 hodin

Výkonný výbor neschvaluje:

 • zakoupení kalového čerpadla na RZ Hedeč

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetního
 • Vyúčtování známek a povolenek
 • vklad Šanovského rybníka na KÚ
 • informace týkající se výlovu 11.11.2017 na RZ Hedeč
 • volby 2018
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 8.12.2017 od 18.00 hod. u p.Součka

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Pišl, Vidrma zajistí vyúčtování na VčÚS
 • členové VV zajistí výlov rybníka na Hedeči 11.11.2017
 • p.Venc zajistí dosekání MV Horní Lipka, předá jednateli seznam brigádníků + odpracované hodiny
 • p.Venc, Novák zajistí vyčištění stavidla Hornolipeckého rybníka
 • p.Darebný vypracuje Dohody o práci pro brigádníky
 • p.Pišl zajistí pronájem ŠJ ZŠ Moravská Králíky
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV