Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.9- 2018 ze dne 9.10.2018

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.9- 2018 ze dne 9.10.2018

Výkonný výbor schvaluje:

 • odměna ve výši 5000 Kč p. p.Schweidlerovi za údržbu Šanovského rybníka
 • proplacení brigádní činnosti členům MO ve výši 13140 Kč
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • informace týkající se údržby Šanovského rybníka
 • předběžný návrh vyrovnaného rozpočtu
 • vypracování Dohod o práci a proplacení brigádní činnosti členů
 • návrh na  zakoupení motorové pily, křovinořezu,vozíku pro přepravu sekačky
 • smlouvu o údržbě pozemků ve vlastnictví města, na základě které bude vyplaceno 50% nákladů na údržbu
 • informace týkající se Memoriálu Michala Konče
 • zakoupení spotřebního materiálu do tiskárny
 • podanou žádost na pronájem učebny pro kroužek mládeže v prostorách gymnázia v Králíkách
 • kárné jednání proti Karlovi S.
 • informace týkající se vrtu na RZ Hedeč, vzhledem k finanční náročnosti projektu od realizace prozatím upustíme
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV –  7.112018 od 17.00 hod.  v restauraci p.Součka v Králíkách

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Kubaník zajistí dohled nad brigádní činností
 • p. Darebný vypracuje „Dohody o práci“ a začne vyplácet odměny brigádníkům tak, aby bylo vše vyplaceno do konce roku
 • p.Darebný jménem organizace uzavře smlouvu o údržbě pozemků ve vlastnictví města
 • p.Vidrma, Darebný a Němec zajistí zdárný průběh Memoriálu Michala Konče
 • p.Darebný  zajistí „opravu“ tiskárny Lexmark, v případě potřeby zakoupí fotoválec
 • p.Kubaník  zjistí možnosti pokácení a množství dřevní hmoty na Horní Lipce
 • p.Darebný jménem organizace uzavře smlouvu o pronájmu učebny pro kroužek mládeže v prostorách gymnázia v Králíkách
 • p.Darebný zveřejní předběžnou nabídku dřeva z Horní Lipky, zda-li má někdo zájem, na www a FB
 • p.Darebný odešle na VčÚS a organizaci jež povolenku zadržela rozhodnutí DK
 • Bc.Novák, p.Vidrma zajistí nákup a zarybnění  Hornolipeckého rybníka před závody. Faktura bude doručena k proplacení p.Pišlovi
 • p.Darebný  předloží členům VV návrh na pronájem pro prodej povolenek a náležitostí
 • p.Darebný zjistí informace o možnosti získání dotace z OP Rybářství
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV