Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.8/2019 ze dne 14.10.2019

20. 10. 2019

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.8/2019 ze dne 14.10.2019

Výkonný výbor schvaluje:

 • blokovou pokutu ve výši 8000 Kč, kterou udělila ČIŽP HK za neohlášení, odstranění, kalamitního stavu po vichřici v roce 2018 na šanovském rybníku
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • zprávu brigádního referenta, do dnešního dne bylo proplaceno za odpracované brigádní hodiny14600 Kč, zbývá proplatit 28200 Kč
 • vyúčtování Memoriálu Michala Konče
 • hospodářské a finanční vyúčtování v Hradci Králové 12.11.2019 od 11.00 hodin
 • prozatímní návrhy a připomínky k budoucímu hospodaření na malých vodách, rozhodnuto bude po sumarizaci vrácených povolenek
 • požadavek zástupce hospodáře na nákup krmení – RZ Hedeč 50000 Kč
 • zprávu prodejce hostujících povolenek o prodeji za rok 2019
 • veřejná fóra pořádaná městem Králíky a obcí Červená Voda
 • návrh předběžně sestaveného rozpočtu na rok 2020
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 13.11.2019 od 17.30 hod. V Zatáčce u p.Součka

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný uhradí blokovou pokutu ČIŽP HK
 • p.Darebný, Vidrma vypracují podklady a zajistí hospodářské a finanční vyúčtování v Hradci Králové
 • p.Darebný zajistí nákup náhradního dílu na sekačku
 • p.Kubaník, Darebný zajistí přemístění kamenné drti na RZ Hedeč
 • p.Němec se jako zástupce MO zúčastní veřejných fór pořádaných městem Králíky a obcí Červená Voda
 • p.Němec, Darebný zahájí přípravy na VČS 2019
 • členové VV si připraví návrhy a požadavky na rozpočet 2020
 • členové VV si připraví návrhy hospodaření na MV
 • p.Darebný proplatí odpracované brigádnické hodiny
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV.