Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.8/2018 ze dne 11.9.2018

23. 9. 2018

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.8/2018 ze dne 11.9.2018

Výkonný výbor schvaluje:

 • odměna ve výši 2000 Kč p. Gryczovi za výrobu brány na RZ Hedeč
 • nabídku firmy p.Ferance na pokrytí střechy garáže a klubovny na RZ Hedeč v max. výši 35000 Kč.
 • nákup ryb od p.Martince v celkové váze 150 kg
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • informace předsedy a hospodáře, týkající se Šanovského rybníka
 • informace brigádního referenta o odpracovaných hodinách
 • stav RZ a zprávu zástupce hospodáře o Poldru a zarybnění revíru a Lipky
 • informace týkající se Memoriálu Michala Konče
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 9.10.2018 od 17.00 hod. na RZ Hedeč

Výkonný výbor ukládá:

 • p. Darebný zašle podklady týkající se doplacení známek a povolenek účetnímu
 • p.Darebný osloví OŽP v Králíkách ohledně dotace na údržbu pozemnků na Horní Lipce
 • p.Pišl na příštím jednání předloží plnění rozpočtu 2018
 • p.Kubaník navrhne na příštím jednání termín a formu brigádní činnosti na šanovském rybníce, stanoví termín brigády na RZ Hedeč
 • p.Darebný a Němec zajistí občerstvení, prodej, bodovací průkazy a ceny na rybářské závody Memoriál Michala Konče a cedule na hájení Hornolipeckého rybníka
 • p.Venc zajistí el. centrálu na závody
 • členové VV zajistí řádný průběh obou závodů
 • p.Hadač zajistí prostory pro předání cen a posezení v klubovně SDH Prostřední Lipka – cca od 15 hodin dne 13.10.2018
 • p.Darebný osloví  Povodí Labe ohledně možnosti vyčištění zařízení na Poldru a opravu stavidla
 • Bc.Novák zajistí nákup a zarybnění revíru 453067 a Hornolipeckého rybníka před závody
 • p.Darebný zjistí cenovou kalkulaci a bližší informace týkající se vrtu na RZ Hedeč
 • p.Darebný vypracuje Dohodu o pracovní činnosti na odměnu ve výši 2000 Kč p.Gryczovi
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz

p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV