Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.8/2016 ze dne 2.9.2016

9. 9. 2016

Výkonný výbor schvaluje:

 • ceny a občerstvení na rybářské závody pro členy naší MO
 • předběžně odkoupení pozemků od p.Hubálka Vojtěcha z Červené Vody
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní MO
 • výzvu jednatele ohledně rybářského kroužku mládeže
 • připravenost na rybářské závody pro členy naší MO
 • informaci o MVN Králický rybník, Plynárenský potok
 • informaci hospodáře MO ohledně zarybnění 451089
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 12.10.2016 od 18.00 hod. v restauraci p.Součka

Výkonný výbor ukládá:

 • členové VV zajistí hladký průběh závodů pro naše členy.
 • p.Darebný osloví zástupce Povodí Labe o výsledku jednání ohledně zamýšlených prací na 451089, obratem výsledek sdělí hospodáři MO
 • p.Darebný osloví Ing.Jeníčkovou z SPÚ ohledně možného zakoupení pozemků na Šanově
 • členové VV se zúčastní schůzky s p.Hubálkem na Šanově
 • p. Darebný zajistí umístění informací na www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV