Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.8/2015 ze dne 15.7.2015

20. 7. 2015

Výkonný výbor schvaluje:

 • vyúčtování O pohár města Králíky
 • propozice a ceny závodů pro členy MO Králíky 15.8.2015
 • vyjmutí p.Němce z brigádní povinnosti
 • zahájení úprav pronajatého pozemku od Povodí Labe ihned po doručení smlouvy
 • nevydání MP CS p.Hošpesovi v případě nedodržení trestu, který mu byl udělen v kárném řízení pro jeho přestupek proti RŘ
 • výdaje dle účetní knihy

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní MO
 • zadržení MP CS pana Bělohoubka Miroslava RS MO Pardubice
 • stav RZ Mladkov
 • stav RZ Hedeč, včetně násilného vniknutí
 • přípravy závodů pro členy MO Králíky
 • otravu hedečského potoka a její řešení
 • členskou základnu MO
 • havarijní stav NTB jednatele
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 2.10.2015 od 17.00 hod. v hotelu Beseda

Výkonný výbor ukládá:

 • Ing.Konč zajistí projednání přestupku p.Bělohoubka Miroslava
 • Ing.Konč upozorní p.Hošpese na úklid revíru 451089
 • p. Darebný spolu s členy VV zajistí opravu plotu na RZ Hedeč
 • p. Darebný zajistí veškeré zboží na závody
 • p.Darebný (Němec) zajistí obsluhu na rybářských závodech
 • členové VV zajistí hladký průběh závodů pro naše členy

p. Darebný zajistí umístění informací na www.crskraliky.cz