Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.7/2020 ze dne 22.9.2020

Výkonný výbor schvaluje:

 • změny, které se týkají našich pozemků v Mladkově – plánovaná digitalizace – veškeré vodní plochy a příjezdová komunikace bude naším majetkem
 • zakoupení křovinořezu do výše 15000,-
 • termín - 10.10.2010 a ceny na Memoriál Michala Konče
 • proplacení lékařských prohlídek RS
 • nákup lína ze Žďáru nad Sázavou
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • vyúčtování rybářských závodů
 • informaci p.Vence týkající se bagrování na Hedeči a lichkovského rybníka – tento rok se tyto akce neuskuteční z důvodu vytížení p.Krále
 • informace p.Matoulka ohledně vrtu na RZ Hedeč  - více info od p.Šedy v říjnu
 • informace týkající se Memoriálu Michala Konče
 • vyloučení p. Jezdiče – přestupek proti RŘ + napadení RS
 • jednání s obcí Červená Voda ohledně převodu pozemku na Šanově
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 28.říjen 2020 od 16 hod. u p.Součka V zatáčce

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný odešle potvrzené úpravy pozemků v Mladkově projekční kanceláři Sella & Agreta s.r.o., která zpracovává změny pozemků pro SPÚ
 • p.Darebný osloví p.Fuchse – Husquarna, ohledně nákupu křovinořezu
 • p.Darebný, Němec zajistí nákupy na rybářské závody
 • p.Hadač zajistí klubovnu JSDH Prostřední Lipka na vyhlášení výsledků MMK
 • p.Hadač zajistí výrobu a osazení cedulí o hájení hornolipeckého rybníka od 5.10. do 10.10.2010 včetně
 • Bc.Novák zajistí vysazení ryby před MMK
 • p.Matoulek bude dále jednat s p.Šedou ohledně vrtu na RZ Hedeč
 • Bc.Novák, p.Vidrma zajistí nákup lína
 • p.Darebný vytvoří formulář na lékařské prohlídky RS, které následně rozdá strážím
 • členové VV si připraví připomínky k BPVRP 2021 na Malé vody
 • členové VV si připraví požadavky do jednotlivých kapitol rozpočtu na rok 2021
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV