Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.7/2017 ze dne 29.9.2017

Výkonný výbor schvaluje:

 

 • vyúčtování rybářských závodů
 • zakoupení toneru a přenosného HDD
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetního
 • informace, které přednesl vedoucí kroužku mládeže
 • informace týkající se rybářských závodů – dětských a pro členy
 • informace týkající se RZ
 • informace, které zazněli v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 20.10.2017 od 18.00 hod. u p.Součka

Výkonný výbor ukládá:

 • p. Pinkas ve spolupráci s jednatelem zajistí nábor nových členů – propagace, atd.
 • p.Darebný požádá Spolek seniorů Králicka o zapůjčení učebny
 • p.Darebný zajistí nákup Peristilu a jeho předání Bc.Novákovi
 • Bc.Novák zajistí dezinfekci vody na RZ Hedeč
 • p.Darebný , Pišl zajistí podpis kupní smlouvy na pozemky Na Šanově
 • p.Darebný osloví zástupce Povodí Labe, ohledně kolaudace oprav na 451089
 • p.Darebný zajistí zakoupení toneru a přenosného HDD
 • členové VV si připraví připomínky k RŘ MV
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV