Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.7/2014 ze dne 13.5.2014

23. 5. 2014

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.7/2014 ze dne 13.5.2014

Výkonný výbor schvaluje:

 • nakoupení cen – Mládež pro Králíky
 • odměny za umístění na ZU stejné jako v předchozích letech
 • proplacení jízdného p.Bokovi – Zlatá udice
 • zakoupení papírů + archivačních šanonů
 • zakoupení 2 ks baterií k lovícímu agregátu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • přípravy na festival Mládež pro Králík
 • přípravy na Zlatou udici
 • stav RZ Hedeč
 • stav RZ Mladkov, odpracované brigádní hodiny
 • přípravy na rybářské závody v Králíkách
 • skutečnosti týkající se udělení svazových vyznamenání
 • odeslání žádosti o udělení dotace MŠMT
 • stav jednání se SPÚ
 • řešení úhynu ryb na králickém potoce
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • stav členské základny MO
 • slovení králického potoka
 • vysazení ryb na naše revíry
 • termín konání příští VV – 4.6.2014 od 18 hodin na RZ Hedeč
 • daňové přiznání za rok 2013
 • termín příští VV - úterý 13.5.2014 od 18 hodin na RZ Hedeč

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný, Pišl, Cach, Girga, Novák zajistí prezentaci MO na festivalu Mládež pro Králíky
 • p. Vidma Jiří, Kellner Ivo a Hloušek Petr zajistí zdárný průběh Zlaté udice
 • p.Darebný zajistí nákup cen na rybářské závody v Králíkách
 • p.Darebný osloví členy navržené na svazová vyznamenání a vyzve je k doložení dřívěji uložených vyznamenání
 • p.Darebný domluví schůzku se SPÚ, které se spolu s p.Pišlem zúčastní
 • p.Pišl připraví podklady pro inventarizaci majetku
 • účetní MO připraví na každou schůzi přehled veškerých pohybů na účtu a pokladně
 • p.Novák zajistí zakoupení 2 ks baterií k lovícímu agregátu
 • p.Vidrma předloží detailní vyúčtování Zlaté udice
 • p.Ullrich a Novák zajistí přikrmení ryb na Poldru
 • p.Novák zajistí vysazení ryb na Poldr
 • p.Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV.