Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.6/2019 ze dne 13.6.2019

30. 6. 2019

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.6/2019 ze dne 13.6.2019

Výkonný výbor schvaluje:

 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • zprávu brigádního referenta
 • zprávu předsedy, jednatele týkající se MV Šanovského rybníka
 • zprávu Bc.Nováka týkající se RZ
 • organizaci Rybářských závodů dětí a mládeže 29.6.2019
 • organizaci 24-hodinovky pro členy naší MO 29.-30.6.2019
 • organizaci O pohár města Králíky – memoriál Ing.Šembery
 • nalovení oukleje obecné a její vysazení na našich revírech
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 18.9.2019 od 17.00 hod.  na RZ Hedeč

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Hadač vypracuje Rozhodnutí ve věci přestupku p.Vogla
 • p.Darebný odešle Rozhodnutí p.Voglovi
 • p.Darebný zajistí cedule hájení před závody na 451089, včetně jejich vyvěšení
 • p.Kubaník zajistí posekání Poldru, Lipky a 451089
 • p.Darebný kontaktuje Povodí Labe ohledně sekání na Poldru
 • p.Darebný a Němec budou pokračovat v přípravách na rybářské závody
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV