Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.6/2018 ze dne 19.6.2018

30. 6. 2018

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.6/2018 ze dne 19.6.2018

Výkonný výbor schvaluje:

 • zavedení šanovského rybníka mezi malé vody s RŘ ve stejném znění jako na Poldru
 • p. Jiřího Vidrmu jako kandidáta do předsednictva VčÚS
 • p. Jiřího Vidrmu jako delegáta na Republikový sněm ČRS,z.s.
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • záměr KÚ Pardubického kraje, OŽP  na vyhlášení zvláště chráněného území – přírodní rezervace Mokřiny pod Křížovou horou
 • organizaci Rybářských závodů dětí a mládeže – 30.6.2018
 • organizaci 24-hodinovky pro členy naší MO – 30.6-1.7.2018
 • stav RZ Hedeč – nedostatek vody, nutnost vyvápnění
 • přizpůsobení lovícího místa pro imobilní členy – zábrana proti sjetí do vody „v loupáku“
 • povolení vjezdu k šanovskému rybníku, okolo značky zákaz vjezdu, s platnou povolenkou na malé vody
 • návrh na umístění laviček okolo králického rybníka
 • nákup stroje na údržbu travnatého porostu Dakr za cenu 88328Kč - sestava se skládá ze samotné jednotky, mulčovače a dvojbubnové sekačky
 • dar ve výši 4000,- od Sdružení pro králický karneval na práci kroužku dětí a mládeže
 • návrh na zhotovení cedulí (Udržuj pořádek, Zákaz vjezdu motorových vozidel) a uzamykatelné nástěnky na revír 451089
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 12.7.2018 od 17.00 hod. v restauraci na Formance v Králíkách

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný osloví p.Bialka – jednatele VčÚS s dotazem týkajícím se problematiky vyhlášení zvláště chráněného území – přírodní rezervace Mokřiny pod Křížovou horou
 • p.Darebný sdělí záměr naší realizace KÚ Pardubického kraje, OŽP v lokalitě pod Křížovou horou – Šanovský rybník
 • p.Venc  zkusí sjednat zapůjčení mobilního WC na rybářské závody
 • p.Darebný a Němec zajistí občerstvení, prodej, bodovací průkazy a ceny na rybářské závody dětí a mládeže a na závody pro členy MO
 • členové  VV zajistí řádný průběh obou závodů
 • p.Darebný osloví  Povodí Labe ohledně možnosti upravení lovícího místa pro vozíčkáře
 • p.Darebný osloví členy, kteří pracují v lese, zda-li by nebylo možné zajistit dřevo na lavičky k revíru 451089 – rozpůlené kmeny na podstavcích
 • p.Darebný a Němec zjistí možnosti výroby nástěnky k revíru 451089
 • p.Darebný  zajistí zhotovení cedulí na revír 451089 s textem vyzývajícím k pořádku a Zákaz vjezdu motorových vozidel
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV