Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.6/2017 ze dne 2.6.2017

6. 6. 2017

Výkonný výbor schvaluje:

 • uhrazení nákladů na školení vedoucích
 • uhrazení pobytu na soukromém revíru pro účastníky ZU 2017
 • dotaci na ceny na Dětské závody ve výši 7000 Kč
 • dotaci na ceny na závody pro členy ve výši 13000 Kč + startovné
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetního
 • zprávu ze ZU 2017 v HK
 • informace, které přednesl vedoucí kroužku
 • informace týkající se rybářských závodů – dětských a pro členy
 • informace z akce pořádané městem Králíky – Neziskovky 2017
 • informace, které zazněli v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – ? od 18.00 hod. na ?

Výkonný výbor ukládá:

 • p. Pinkas zajistí vyčíslení nákladů na pobyt na soukromém revíru pro účastníky ZU 2017
 • p.Darebný vypracuje propozice na závody pro děti a pro členy, urychleně zajistí jejich umístění na web a FB
 • p.Darebný zajistí nákup cen na dětské a závody pro členy
 • p.Darebný zajistí nákup a prodej občerstvení při rybářských závodech
 • p.Darebný osloví zástupce Povodí Labe, ohledně posekání Poldru
 • p.Vidrma zajistí vysazení kapra před rybářskými závody
 • členové VV zajistí řádný průběh rybářských závodů
 • p.Pišl kontaktuje geodeta, který pozemek na Šanově zaměřoval a podle jeho informací učiní další kroky vedoucí k převodu na naši MO
 • p.Venc zajistí posekání okolí Hornolipeckého rybníka
 • p.Darebný osloví p.Halmicha ohledně posekání RZ Hedeč
 • p.Novák a Ullrich zajistí prodej ryb z RZ Hedeč
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz

p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV