Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.6/2014 ze dne 23.4.2014

11. 5. 2014

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.6/2014 ze dne 23.4.2014

 

Výkonný výbor schvaluje:

 • opravu RZ Hedeč
 • dřevo, které nebude potřeba na přípravu přístupové komunikace si jako samovýrobu bez náhrady za brigádní činnost, benzín atd. ponechají  ti, kteří budou na RZ Mladkov pracovat
 • placení brigádních hodin nad rámec brigádní povinnosti (20hod.) ve výši 30Kč/hod. Platné i pro členy VV, kteří brigádní povinnost nemají
 • výdaje organizace 

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • stav na běžném účtu: 601173,13 Kč a stav pokladny: 4503Kč
 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • doplacení dřevní hmoty p.Vernerem
 • informaci p.Appla z pořádajícího sdružení Mládež pro Králíky
 • daňové přiznání za rok 2013
 • stav na RZ Hedeč – čeká se na zápis do KN
 • stav na RZ Mladkov – příprava projektu, povolení kácet dřeviny, žádost o pronájem od SPÚ
 • vypracovanou Smlouvu o dílo s p.Rakašem – RZ Mladkov
 • probíhající činnosti na přípravě rybářských závodů v Králíkách – nákup pohárů. Dotaci Z MÚ Králíky 3000,- z MÚ Červená Voda 5000,-
 • odeslání přihlášky na ZU
 • navržení na svazová vyznamenání
 • zprávu účtu organizace – přístup má předseda a účetní, veškeré transakce bude provádět pouze účetní MO
 • vyrobení cedulí na Poldr a Červený potok
 • požadavek zástupce hospodáře - dokud se nevrátí min.50% povolenek nevysazovat další ryby
 • brigádní činnost členů MO Králíky
 • požadavek hospodáře na zakrytí příkopového rybníčku na RZ Hedeč
 • požadavek souhlasu rodiče s účastí dětí na Zlaté udici. Pokud tento souhlas nebude před odjezdem předán jednateli – dítě se nebude moci zúčastnit
 • zprávu jednatele dotacích MŠMT
 • setkání předsedy se starostou Červené Vody
 • termín příští VV - úterý 13.5.2014 od 18 hodin na RZ Hedeč

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný a Kopecký se zúčastní 30.3.2014 v KD na Střelnici setkání s organizátory akce Mládež pro Králíky
 • p.Darebný osloví p.Rakaše, aby vypracoval nabídku na opravu RZ Hedeč
 • p.Darebný připraví rozpočet opravy RZ Hedeč
 • p.Darebný vypracuje smlouvu o dílo a zajistí její podepsání - RZ Hedeč
 • p.Darebný osloví členy VV prostřednictvím e-mailu, či GSM, kteří tímto způsobem navrhnutou nabídku p.Rakaše schválí, či zamítnou
 • p.Pišl uloží povolenky 2013 a dokumentaci RZ Hedeč do archívu na Hedeči
 • p.Vidrma vystaví násadový list na ryby, které byly vysazeny z výlovu na RZ Mladkov
 • p.Darebný zajistí podepsání Smlouvy o dílo s p.Rakašem – RZ Mladkov
 • p.Darebný a p.Bartoníček zajistí brigádní činnost na RZ Mladkov, přípravu na zahájení prací na RZ Mladkov – příjezdové cesty
 •  p.Darebný zajistí vypracování veškeré dokumentace tak, aby mohli být práce na opravách RZ Mladkov zahájeny
 • p.Darebný zajistí zakoupení cen – poháry do dětských závodů a O pohár města Králíky, memoriál ing.Šembery
 • p.Darebný vypracuje a odešle žádost o dotaci na MÚ Červená Voda
 • p.Vidrma a p.Kellner zajistí podepsání souhlasu rodiče s účastí dětí na Zlaté udici, podepsané souhlasy předají jednateli
 • p.Vidrma zajistí předání žádosti o udělení svazových vyznamenání na VčÚS
 • p.Pišl zajistí změnu ve správě účtu MO u KB. Platební a ostatní transakce bude moci realizovat pouze účetní MO
 • p.Darebný zajistí vypracování a odeslání žádosti o dotaci MŠMT
 • p.Darebný zajistí vypracování a odeslání žádostí na SPÚ – nájem pozemků, práce na pozemcích SPÚ