Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.5/2020 ze dne 25.5.2020

31. 5. 2020

Výkonný výbor schvaluje:

 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • jednatelem vypracované připomínky, které budou v plném rozsahu odeslány k připomínkovému řízení ČRS

Třemi změnami, které se nás nejvíce dotknou, jsou:

1. zrušení brigádní povinnosti a její nahrazení jednotným poplatkem,

2. převedení kárných řízení pod VčÚS,

3. již nebude možné přijmout za člena osobu, jež nemá trvalý pobyt v ČR.

ad. 1) brigádní povinnost by byla zrušena a nahrazena jednotným poplatkem, který by zahrnoval jak členský (známku) tak pracovní (brigády) poplatek. Tento by byl v celém svazu ve stejné výši a následně by byl přerozdělován Radou a VčÚS. Myslíme si, že bychom současnou částku, která nyní činí 950 Kč za osobu (dospělý člen, platící brigády) nikdy zpět do organizace nedostali. Nehledě na to, že o vše bychom museli složitě žádat. Navíc by tento poplatek byl pro všechny stejný. Tzn., že stejnou částku by hradili kromě dětí do 15 let úplně všichni. Nebyli by, tedy zohledněny ani ženy, ani mládež a ani držitelé ZTP, či důchodci.

S návrhem absolutně nesouhlasíme a zastáváme názor, že je výsostným právem členské základny, každé místní organizace, si výši brigád - pracovního poplatku stanovovat i nadále.

ad. 2) kárná řízení by byla přesunuta pod územní svazy, což znamená, že o přestupcích našich členů by rozhodoval VčÚS, striktně dle tabulek, bez konkrétní znalosti a minulosti káraného člena. Zadržená povolenka by byla odeslána na VčÚS, který by rozhodl o trestu. Proti tomuto by bylo možné se do 15-ti dnů odvolat k vyšší instanci s kaucí 2500 Kč. Pokud by, tato trest potvrdila, kauce by propadla ve prospěch ČRS. Myslíme si, že Dozorčí komise je při svém rozhodování o trestu, schopna přihlédnout ke spoustě okolností (délka členství, angažovanost člena, atd.) o kterých rozhodující úředník nemá ani zdání.

S návrhem nesouhlasíme.  Za prací dozorčí komise, která přestupky našich členů projednává, si stojíme a chceme, aby tuto agendu i nadále projednávala.

ad.3) Nemožnost přijmou cizího státního příslušníka bez trvalého pobytu v ČR, za člena ČRS. Nevidíme důvod k tomuto opatření. Dle návrhu pokud cizí státní příslušník přijde o trvalý pobyt v ČR, bude vyloučen. Co se stane s našimi zahraničními členy, kteří tento pobyt v ČR nemají?

Opět s návrhem nesouhlasíme.  Pokud jakýkoliv cizí státní příslušník složí zkoušky zde v ČR, a MO rozhodne o jeho přijetí, ať se stane členem ČRS.

 • zprávu účetní
 • informace hospodáře, týkající se RZ Hedeč, Mladkov
 • informace brigádního referenta
 • informace týkající se rybářských závodů
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 18.6.2020 od 16.00 hod. na RZ Hedeč

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný odešle připomínky ke změně Stanov ČRS
 • p.Darebný začne proplácet brigádnické hodiny
 • p.Kubaník zajistí zahájení sekání námi obhospodařovaných pozemků
 • p.Venc kontaktuje p.Krále ohledně cenové kalkulace odbahnění na RZ Hedeč 
 • p.Darebný zjistí možnosti realizace odkalovací nádrže na OŽP Králíky
 • p.Darebný zajistí nákup lazury na RZ Hedeč
 • p.Darebný, Němec zajistí nákup cen a bodovací průkazy na rybářské závody
 • p.Venc, Darebný navštíví starostu Králík ohledně dotace na rybářské závody
 • p.Darebný  zajistí zapůjčení elektrocentrály na rybářské závody
 • p.Vidrma zajistí zarybnění Poldru a Mladkova před rybářskými závody
 • Bc.Novák zajistí zarybnění Lipky
 • Bc.Novák zajistí STK služebního automobilu
 • p.Kubaník předá částku 3000,- za prodej vozíku p.Hadačovi
 • p.Darebný nakoupí kancelářský materiál
 • p.Darebný zajistí slib člena RS p.Kotoučka na MÚ Králíky
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV