Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.5/2019 ze dne 14.5.2019

25. 5. 2019

Výkonný výbor schvaluje:

 • zakoupení postřikovače, sítí na kesery a dvou vaniček
 • ceny do závodů ve stejném rozsahu jako v loňském roce
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu
 • výrobu nástěnky na revír 451089 v SOUz v Dolní Lipce

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • zprávu brigádního referenta
 • zprávu předsedy, jednatele týkající se MV Šanovského
 • zprávu Bc.Nováka týkající se RZ, včetně žádosti o přemístění pražců na orlický potok
 • organizaci Rybářských závodů dětí a mládeže 29.6.2019
 • organizaci 24-hodinovky pro členy naší MO 29.-30.6.2019
 • zarybnění MV Horní Lipka
 • objednávku cedulí, včetně kůlů
 • nalovení oukleje obecné a její vysazení na našich revírech
 • odebrání povolenky p. Jerzymu Halow
 • žádost  jednatele, který požaduje po hospodáři seznámení všech členů RS s kroky jak postupovat v případě jakéhokoliv prohřešku proti RŘ
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 13.6.2019 od 17.00 hod.  na RZ Hedeč

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný předá veškeré podklady účetnímu
 • p.Kubaník  naplánuje brigádu na RZ Hedeč, včetně zajištění štěrku, atd.
 • p.Kubaník zajistí posekání námi spravovaných revírů
 • p.Darebný  na příští jednání pozve p.Vogla za účelem podání vysvětlení týkající se porušení Stanov ČRS, z.s.
 • p.Darebný zajistí zakoupení postřikovače, sítí na kesery a dvou vaniček
 • p.Darebný  zajistí zapůjčení mobilního WC na rybářské závody
 • p.Darebný zajistí pozvání hostů na rybářské závody
 • p.Darebný a Němec zajistí občerstvení, prodej, bodovací průkazy a ceny na rybářské závody dětí a mládeže a na závody pro členy MO
 • p.Venc a Darebný osloví p.Grycze ohledně zapůjčení kyslíkové lahve, respektive výroby nástěnky
 • p.Darebný zajistí údržbu služebního automobilu u p.Jireše (olej, řemen, atd.)
 • p.Vidrma zajistí seznámení všech členů RS s kroky jak postupovat v případě jakéhokoliv prohřešku proti RŘ
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV