Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.5/2018 ze dne 18.5.2018

19. 6. 2018

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.5/2018 ze dne 18.5.2018

Výkonný výbor schvaluje:

 • dotaci na Rybářské závody dětí a mládeže ve výši 7000 Kč
 • dotaci na 24-hodinové závody pro členy naší MO ve výši 13000 Kč + startovné
 • nákup zařízení Dakr na údržbu pozemků ve výši cca 95000 Kč
 • nákup prodlužovacího kabelu
 • nákup kancelářského papíru za cca 1200 Kč

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • informace týkající se kalkulace odchovu ryb na RZ Hedeč
 • nabídku Bc.Nováka a p.Ullricha – dar Kapra obecného
 • stav RZ Mladkov – možné vypuštění kvůli údržbě
 • odchov plůdku na našich chovných potocích v příštím roce, se zapojením kroužku mládeže
 • možné začlenění šanovského rybníka, od příštího roku, do našich malých vod
 • termín rybářských závodů dětí a mládeže 30.6.2018 na Poldru
 • termín rybářských závodů pro naše členy -  24 hodin  30.6.-1.7.2018 na Poldru
 • jednání ČRS,z.s. s Mze a MŽP ohledně predátorů a s tím souvisejících náhrad
 • výsledek jednání na OOP OŽP KÚ Pardubice a OŽP Králíky
 • otázky ohledně prodeje povolenek a s tím spojených poplatků na další období
 • informace týkající se možné výstavby mola pro naše imobilní členy
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 19.6.2018 od 17.00 hod. na RZ Hedeč

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný zajistí zveřejnění termínu rybářských závodů – 30.6.-1.7.2018
 • p.Darebný rozešle pozvánky okolním organizacím
 • p.Darebný zajistí nákup kancelářského papíru
 • p.Darebný, Němec zajistí občerstvení na rybářské závody a jeho prodej
 • p.Němec zjistí možnosti materiálu vhodného k výstavbě mola
 • p.Venc zajistí nákup prodlužovacího kabelu
 • p.Venc si domluví schůzku se starostou obce Červená Voda ohledně přístupové cesty k šanovskému rybníku
 • p.Kubaník, Pišl zajistí objednání a nákup zařízení Dakr, včetně příslušenství
 • p.Vidrma zjistí možnost dotace na výstavbu mola na revíru 451089
 • p.Hadač, Pišl připraví podklady pro inventarizaci majetku
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz

            p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí                 usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV