Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.5/2016 ze dne 13.5.2016

15. 5. 2016

Výkonný výbor schvaluje:

 

 • proplacení pohonných hmot pro jedno vozidlo na ZU 2016
 • nákup krmení, kbelíků a alespoň dvou podběráků v celkové hodnotě do 7500Kč
 • proplacení brigádnických hodin – brigáda na RZ Hedeč
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní MO
 • zprávu o ZU 2016
 • informace o stavu na RZ Mladkov a Hedeč
 • informaci o připravenosti na rybářské závody O pohár města Králíky
 • opravy služebního vozidla
 • žádosti o dotace Město Králíky, ČOV a MŠMT
 • úhradu členských povinností 2016
 • plánovanou revitalizaci revíru 451089
 • stížnost, která na nás byla podána na Krajském úřadě v Pardubicích ohledně lovu ryb na Hornolipeckém rybníce
 • nutnost vést evidenci rybničního hospodářství na RZ Hedeč
 • zarybnění Hornolipeckého rybníka
 • informaci, požadavek hospodáře na vypuštění velkého rybníka a toho pod ním a nutnost započetí oprav těchto nádrží
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 14.6.2016 od 18.00 hod. na RZ Hedeč

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný odešle fakturu za odbahnění spodního příkopového rybníku
 • p.Pišl zajistí proplacení faktury za odbahnění spodního příkopového rybníku
 • p. Darebný, Pinkas, Dostál zajistí hladký průběh ZU 2016
 • p.Darebný zajistí nákup krmení, kbelíků a alespoň dvou podběráků pro kroužek mládeže na ZU 2016
 • p.Darebný zajistí dokončení zastřešení buňky na RZ Hedeč
 • p. Darebný zajistí bodovací průkazy a diplomy na závody O pohár města Králíky
 • p. Darebný zajistí podání žádostí a vyúčtování dotací MŠMT a ČOV
 • p. Novák zajistí vedení evidence rybničního hospodářství na RZ Hedeč
 • p.Vidrma projedná vypuštění nádrží na RZ Hedeč s p.Ullrichem
 • p. Darebný zajistí umístění informací na www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV