Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.4/2020 ze dne 28.4.2020

7. 5. 2020

Revokace bodu z usnesení VV č.3/2020:

 • prodání vozíku, formou aukce, s vyvolávací cenou 2999 Kč

Výkonný výbor schvaluje:

 • prodání vozíku za cenu 3000 Kč
 • zarybnění Poldru a Mladkova koncem června 20000,-
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • informace hospodáře, týkající se RZ Hedeč, Mladkov
 • informace brigádního referenta
 • informace týkající se rybářských závodů
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 25.5.2020 od 16.00 hod. na RZ Hedeč

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Kubaník zajistí vyklizení, uspořádání garáže
 • p.Kubaník uspořádá brigádu na odstranění boudy po ovcích 
 • p.Darebný, Kubaník zajistí prodej vozíku
 • p.Darebný, Kubaník zajistí nákup nářadí a potřeb na RZ Hedeč
 • p.Darebný zveřejní závody na www a FB, včetně propozic
 • p.Darebný, Němec zajistí nákup cen na rybářské závody
 • p.Venc kontaktuje p.Martince ohledně možnosti uložení sedimentu na jeho pozemky
 • p.Venc kontaktuje p.Krále ohledně odbahnění na RZ Hedeč
 • p.Vidrma zajistí zarybnění Poldru a Mladkova před rybářskými závody
 • p.Vidrma vznese dotaz naVČÚS v Hradci Králové ohledně kompenzace povolenek členů z PL
 • p.Darebný odešle, vyfakturuje násadové listy
 • Bc.Novák zajistí průběžné zarybnění Lipky
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV