Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.4/2016 ze dne 11.4.2016

16. 4. 2016

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.4/2016 ze dne 11.4.2016

Výkonný výbor schvaluje:

 • vyúčtování Hornolipeckého dvojboje a uhrazení výdajů
 • opravu vozidla Opel Campo
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní MO
 • informace o stavu a požadavky na zarybnění RZ Mladkov a Hedeč
 • informaci o kroužku mládeže, zakoupení 5ks rybářských prutů
 • informace o stavu rozpočtu
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 13.5.2016 od 18.00 hod. na RZ Hedeč

Výkonný výbor ukládá:

 • p. Darebný naplánuje brigádu na opravu buňky a boudy  na RZ Hedeč a zajistí potřebný materiál
 • p.Darebný vypracuje doklady o předání finanční hotovosti
 • p.Darebný doloží kolaudační rozhodnutí RZ Hedeč
 • p. Darebný, Novák, Vidrma zajistí nalovení oukleje a její vysazení na malé vody
 • p.Ullrich a Novák zajistí přelovení a připravení ryb na vysazení do revíru
 • p.Vidrma, Venc, Konč zajistí zarybnění revíru 453067
 • p.Pišl zajistí odeslání veškerých financí za povolenky a známky na účet VčÚS
 • p.Darebný zajistí opravu vozidla Opel
 • p. Darebný, Vidrma, Novák zajistí nákup ryb na RZ
 • p. Darebný zajistí umístění informací na www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV