Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.4/2015 ze dne 17.4.2015

21. 4. 2015

Výkonný výbor schvaluje:

 • Opravu RZ Mladkov.
 • Výdaje MO na ZU 2015.
 • Proplácení jízdného ve výši 4 Kč/km.
 • Uspořádání rybářských závodů dětí a mládeže 9.5.2015. Náklady 5000 Kč ceny + občerstvení 1000 Kč.

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • stav na RZ Hedeč
 • zkolaudování části RZ Mladkov
 • zprávu z jednání OM VčÚS + zápis
 • veškeré informace týkající se ZU 2015
 • zajištění ZU 2015 našimi členy
 • informace týkající se dotací MŠMT
 • odložení daňového přiznání ČRS MO Králíky za rok 2014
 • informaci ohledně účetní MO
 • informaci o termínu konání rybářských závodů O pohár města Králíky – memoriál Ing.Šembery. Uskuteční se ve dnech 27.-28.6.2015.
 • schůzi rybářské stráže
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 8.5.2015 od 18.00 hod. v hotelu Beseda

 

Výkonný výbor ukládá:

 

 • p. Pišl překontroluje účetní doklady MO za rok 2015
 • p. Darebný osloví firmu p. Krále – odbahnění na RZ Hedeč
 • p. Darebný a Bc. Novák  zajistí opravu odtoku na RZ MLadkov
 • p. Pišl zajistí podepsání darovací smlouvy na OU Červená Voda
 • p. Girga zajistí údržbu revíru 451089 – brigáda 8.5.2015
 • p. Venc zajití elektrocentrálu na ZU – 16.5.2015
 • p. Hadač osloví p. Martince ohledně pozemků v okolí 451089 – pořádání ZU 2015 a rybářských závodů
 • p. Venc osloví p. Faltu ohledně sponzorství ZU 2015
 • všichni uvedení v bodě Zlatá udice 2015 zajistí vše potřebné dle Zajištění Zlaté udice      2015 naší MO
 • p. Vidrma dodá doklad dle žádosti jednatele týkající se dotace MŠMT
 • p. Darebný osloví účetní a seznámí ji se zamýšleným rozhodnutím ohledně vedení účetnictví
 • p. Darebný zajistí nákup cen a občerstvení na rybářské závody dětí a mládeže
 • p. Darebný vypracuje propozice, bodovací průkazy na závody dětí a mládeže
 • p. Darebný rozešle propozice na závody dětí a mládeže
 • členové VV zajistí řádný průběh závodů dětí a mládeže
 • členové VV si připraví návrhy na uspořádání rybářských závodů pro členy naší MO
 • p. Darebný zajistí umístění informací na www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV