Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.4/2014 ze dne 5.3.2014

16. 3. 2014

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.4/2014 ze dne 5.3.2014

Výkonný výbor schvaluje:

 • udělit čestná uznání těmto členům: Krejčí Miroslav, Kolbaba Bohumil, Navrátil Josef, Valenta Josef, Zbořil Karel, Hás Alois, Adam Roman, Jánošíková Jana, Kašický Michal, Kočí Karel
 • udělit bronzový odznak těmto členům: Pšondr Antonín, Čermák Miloš
 • udělit zlatý odznak těmto členům: Vidma Jiří
 • zakoupení násady sivena amerického (cca 2000Kč)
 • výdaje organizace

Výkonný výbor neschvaluje: ----

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • stav na běžném účtu: 800706,43Kč a stav pokladny: 3153Kč
 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • množství dřevní hmoty vytěžené z pozemku MO – 169,84m3
 • výsledky kroužku mládeže dne 1.3.2014 na 6.ročníku zimní zátěžové ligy v Třebechovicích pod Orebem
 • vyhotovení propozic ZU pro kroužek mládeže – předáno p.Kellnerovi
 • zprávu jednatele o dotacích z vypsaného grantu města Králíky na činnost mládeže a rybářské závody dětí a mládeže
 • přesunutí bodu inventarizace majetku MO na další schůzi VV
 • navržení na svazová vyznamenání
 • zprávu jednatele o situaci na RZ Hedeč – závěrečná kontrolní prohlídka stavby proběhne v pátek 14.března 2014
 • zprávu jednatele o situaci na RZ Mladkov – řízení bude přerušeno z důvodu havarijního stavu, obnoveno bude po rekonstrukci
 • požadavek hospodáře, zástupce hospodáře na zakrytí jednoho příkopového rybníčku sítí, či mříží
 • zprávu jednatele o prodeji povolenek na „POLDR“ - prodáno všech 20ks odebraných povolenek
 • informaci o pálení roští, které je od minulého roku na cestě ke starému přítoku – proběhne v příštím týdnu
 • žádost o pokácení dřevin na revíru 451089 – projednáno s ing.Orlitou, musí projít radou města
 • informaci předsedy MO o proběhlém jednání „Mládež pro Králíky“, kterého se s Bc.Novákem zúčastnili, jednání o formě prezentace přesunuto na další schůzi VV
 • informaci hospodáře MO o monitoringu přítoků Tiché Orlice
 • informaci hospodáře MO o situaci okolo Maixnerových rybníčků v k.ú.Králíky
 • informaci hospodáře MO o stavu volavky popelavé na našich revírech
 • informaci hospodáře MO o zarybnění přítoku protierozního opatření v k.ú.Horní Lipka
 • stav materiálů MO od paní Antolové – účetní doklady
 • přípravu setkání předsedy a jednatele se zástupci Červené Vody
 • rozšíření letáku Chcete se stát rybářem
 • termín příští VV - středa 2.4.2014 od 18 hodin v restauraci u p.Součka

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Vidrma zajistí obnovu propadlého osvědčení hospodáře p.Kopeckého Jiří, ve spolupráci s VčÚS
 • Bc.Novotná zjistí, jak je to s vyhlášením výběrového řízení v rámci naší MO
 • p.Darebný zajistí oficiální doklad od p.Míky na vytěžené dřevo
 • p.Pišl vyvolá jednání s p.Vernerem ohledně doplatku za dřevo
 • p.Darebný zajistí objednání navijáků na RT
 • p.Vidrma zajistí naviják na RT – zátěž dálka
 • p.Darebný a Bc.Novák se zúčastní závěrečné kontrolní prohlídky stavby, která proběhne v pátek 14.března 2014
 • p.Darebný zjistí možnosti zakrytí jednoho příkopového rybníčku sítí, či mříží
 • p. Kopecký zajistí se zájemci o brigádní činnost úklid venkovního prostranství RZ Hedeč, ořezání hráze králického rybníka a prořezání náletů na „Poldru“
 • p.Darebný zajistí objednání povolenek na malou vodu
 • p.Darebný a p.Ullrich zajistí převoz ryb (130ks) na „Poldr“
 • p.Kopecký zajistí spálení roští, které je na cestě ke starému přítoku 
 • p.Darebný a p.Vidrma zajistí a) odběr slunky a bílé ryby v Kutné Hoře, b) následné zarybnění těmito rybami
 • p.Darebný zajistí kyslíkovou lahev od p.Martince
 • p.Darebný zajistí přemístění závěrného klíče od výpusti rybníka do garáže
 • p.Vidrma a Bc.Novák zajistí odběr násady sivena amerického a jeho následné vysazení na přítoky Tiché Orlice
 • p.Pišl domluví schůzku se zástupci obce Červená Voda
 • p.Darebný zajistí odeslání agregátu na opravu
 • p.Darebný zajistí servis křovinořezu
 • p.Konč osloví MÚ Králíky o možnosti využití vitríny pro potřeby MO