Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.3/2021 ze dne 17.9.2021

29. 9. 2021

Výkonný výbor schvaluje:

  • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje: ---

Výkonný výbor bere na vědomí:

  • korespondenci MO
  • zprávu účetní
  • zprávu hospodáře RZ Hedeč, Horní Lipka a Mladkov
  • umístění informací na www.crskraliky.cz
  • termín konání příštího jednání VV – 21.10. od 17 hod. u p.Součka v restauraci

Výkonný výbor ukládá:

  • p.Němec zajistí umístění nástěnky k revíru 451089
  • p.Darebný, Matoulek připraví a podepíší smlouvu na reklamu ve výši 10000 Kč
  • p.Darebný vyrovná pohledávku v J.M.AUTO
  • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV