Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.3/2020 ze dne 11.3.2020

30. 3. 2020

Výkonný výbor schvaluje:

 • prodání vozíku, formou aukce, s vyvolávací cenou 2999 Kč
 • nákup ryb od p.Martince – zarybnění 453067 (následně dojde k přeúčtování)
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • informace hospodáře, týkající se RZ Hedeč, Mladkov
 • informace brigádního referenta
 • informace týkající se Memoriálu Michala Konče
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 28.4.2020 od 16.00 hod. na RZ Hedeč

Výkonný výbor ukládá:

 • p. Venc zajistí přes SOUz v Dolní Lipce zhotovení nájezdu pro Dakr
 • p.Darebný podá žádosti o dotace na MÚ Králíky
 • p.Darebný podá žádost na OŽP v Králíkách, ohledně kácení na 451089
 • p.Kubaník zajistí vyklizení, uspořádání garáže
 • p.Darebný zajistí občerstvení, prodej, bodovací průkazy a ceny na rybářské závody Memoriál Michala Konče a cedule na hájení Hornolipeckého rybníka
 • členové VV zajistí řádný průběh obou závodů
 • p.Hadač zajistí prostory pro předání cen a posezení v klubovně SDH Prostřední Lipka – cca od 15 hodin dne 11.4.2020
 • p.Vidrma/Bartoníček/Jiruška zajistí odlov ročka na RZ Mladkov, který bude vysazen do řeky a dále opravy hráze č.1 a 2.
 • p.Darebný připraví vše (aukci) ohledně prodeje přípojného vozíku - fotografie, podmínky, zveřejnění na www a FB
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV