Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.3/2015 ze dne 13.3.2015

24. 3. 2015

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.3/2015 ze dne 13.3.2015

 

Výkonný výbor schvaluje:

 • Odbahnění příkopového rybníku č. 2 na RZ Hedeč. Předpokládané výdaje cca 10000Kč

 

Výkonný výbor neschvaluje:

 

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • stav účtu a pokladny ke dni 13.3.2015
 • zprávu p. Kellnera – kroužek mládeže
 • požadavky kroužku mládeže na materiální vybavení
 • stav RZ Mladkov
 • informace týkající se ZU 2015
 • umístění informací na www.crskraliky.cz

 

Výkonný výbor ukládá:

 

 • p. Darebný osloví firmu p. Krále – odbahnění na RZ Hedeč
 • Bc. Novák zajistí slovení lososovité ryby na RZ Hedeč
 • p. Darebný a Bc. Novák, popř. p. Venc zajistí vysazení ryb na MV Poldr
 • p. Darebný a Bc. Novák, popř. p. Venc zajistí vysazení ryb na pstruhový revír
 • p. Darebný osloví p. Bartoníčka a Jirušku ohledně prací na RZ Mladkov
 • p. Darebný zajistí povolení ke kácení dřevin na RZ Mladkov
 • p. Darebný osloví SPÚ ohledně pozemků v Mladkově
 • p. Darebný zašle oficiální žádosti na sponzorování Zlaté udice, subjektům osloveným p. Vidrmou
 • p. Darebný zašle pozvání na ZU zástupcům Města Králíky, Obce Červená Voda, Pardubického kraje a Východočeského územního svazu
 • p. Darebný zajistí nákup zahradních altánů – schváleno na minulém jednání VV
 • p. Darebný, p. Vidrma zajistí nákup materiálu pro kroužek mládeže, dle předloženého seznamu
 • členům VV pokračovat v přípravách ZU 2015
 • členům VV v rámci možností oslovit případné sponzory ZU 2015
 • p. Darebný a Pišl se zúčastní 14.4.2015 jednání Odboru mládeže v Hradci Králové
 • p. Pišl zajistí opravu garážových vrat
 • p. Darebný vystaví nový průkaz RS na MV pro p. Girgu
 • p. Darebný zajistí umístění informací týkajících se ZU na www.crskraliky.cz
 • p. Darebný osloví členy RS s žádostí o informativní schůzku
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV