Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.3/2014 ze dne 12.2.2014

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.3/2014 ze dne 12.2.2014

 

Výkonný výbor schvaluje:

 • Internetová prezentace organizace. Uhrazení nekomerčního programu + domény druhého řádu – bez reklam, více prostoru.
 • udělit čestná uznání těmto členům: Bok Ivan, Ullrich Josef, Vidrma Jiří, Kylar Ivo
 • udělit bronzový odznak těmto členům: Cach Josef, Pišl Zdeněk, Konč Michal, Vološčuk Jaroslav
 • udělit stříbrný odznak těmto členům: Václavek František  + věcný dar, Kellner Ivo
 • zakoupení analytické sady
 • zakoupení smuteční kytice - p. Konečný Zdeněk
 • výdaje organizace

 Výkonný výbor neschvaluje:

 • udělit stříbrný odznak těmto členům: Kylar Ivo

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • stav na běžném účtu: 693470,43Kč a stav pokladny: 374Kč
 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • dohody o hmotné odpovědnosti mezi ČRS MO Králíky a Bc. Novotnou Michaelou – účetní organizace a p.Darebným Jiřím – prodejcem hostujících povolenek
 • umístění informací na internetové stránky organizace
 • požadavky na materiální vybavení pro kroužek mládeže + zprávu o činnosti
 • účast kroužku mládeže dne 1.3.2014 na 6.ročníku zimní zátěžové ligy v Třebechovicích pod Orebem
 • předání funkcí – p.Pišl, p.Kylar, Ing.Orlita
 • zprávu jednatele o situaci na RZ Hedeč – v nejbližší době bude uskutečněna kolaudace a zprávu o situaci na RZ Mladkov – získáno povolení k nakládání s vodami
 • příslib materiálu na úpravu přístupových komunikací ke králickému rybníku a na „Poldr“
 • informaci o přípravě rybářských závodů
 • potřebu spálení roští, které je od minulého roku na cestě ke starému přítoku
 • požadavek na označení dřevin určených k odstranění
 • setkání předsedy a jednatele MO se starostkou města Králíky
 • stav dokumentace naší organizace převzaté od p.Kylara
 • notebook MO určený pro jednatele, převzatý od p.Kylara je přeinstalovaný – tudíž úplně bez dat!
 • informaci o schůzce s pí Šemberovou
 • převedení kroniky MO do elektronického formátu
 • úmrtí dlouholetého člena p. Konečného Zdeňka
 • termín příští VV - středa 5.3.2014 od 18 hodin v restauraci u p.Součka 

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný zajistí obnovu propadlého osvědčení hospodáře p.Kopeckého Jiří
 • p.Darebný zajistí organizaci, propagaci a odeslání propozic rybářských závodů
 • p.Kopecký zajistí údržbu revíru 451089
 • p.Darebný zajistí převedení internetových stránek MO na nekomerční program + doménu druhého řádu – www.crskraliky.cz
 • p.Darebný zajistí umístění kroniky organizace na stránky MO
 • p.Darebný zajistí  objednání prutů na zakázku od p.Kříže
 • p.Darebný zajistí  objednání analytické sady
 • p.Darebný připraví podklady pro získání dotací pro mládež
 • členům VV navržení členů na svazová vyznamenání
 • p.Darebný zajistí smuteční kytici
 • p.Pišlovi a Bc.Novákovi zúčastnit se setkání  Mládež pro Králíky – 13.2.2014 v budově Gymnázia v Králíkách
 • p.Darebný připraví program jednání na další schůzi VV a rozešle jej všem členům VV

zapsal Darebný Jiří v.r.- jednatel MO