Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.3 - 2019 ze dne 20.3.2019

8. 5. 2019

Výkonný výbor schvaluje:

 • nákup 2 ks notebooků účetnímu a prodejci host. povolenek/jednateli do 30000 Kč
 • nákup motorové pily a křovinořezu, včetně příslušenství do 35000 Kč
 • částku na zarybnění MV Poldr cca 20000 Kč
 • zarybnění hornolipeckého rybníka před závody rybou od p.Martince
 • dotace na ceny Memoriál Michala Konče do 7000 Kč
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • přípravy na Memoriál Michala Konče
 • informace o brigádní činnosti Šanov, RZ Hedeč
 • brigádu na H.Lipce - neděle 31.3.2019 od 8 hodin
 • zprávu zástupce hospodáře o RZ Hedeč,  odlovení ryby a její převezení na H. Lipku
 • zarybnění revíru 453067 100 kg pstruha, zarybnění provede VčÚS
 • zarybnění  revíru 451089 
 • zarybnění Poldru kaprem
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV –  18.4.2019 od 16.00 hod.  na RZ Hedeč v Králíkách

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Pišl zajistí podání daňového přiznání za rok 2018
 • p.Pišl zajistí nové smlouvy na proplácení brigádní a jiné činnosti
 • p.Darebný požádá o dotaci město Králíky na rybářské závody O pohár města Králíky – memoriál Ing.Šembery, dále na dětské rybářské závody a také na činnost rybářského kroužku
 • p.Darebný zajistí dovybavení kroužku mládeže – silony, háčky, splávky, atd. Pouze v případě, že se zúčastní Zlaté udice v Košťálově
 • p.Kubaník zajistí zakoupení křovinořezu a motorové pily – platba převodem z účtu MO
 • p.Kubaník a členové VV se postarají o zajištění brigády na H.Lipce  v neděli 31.3.2019 od 8.00 hodin
 • p.Kubaník zajistí dokončení prořezávky na Šanově
 • p.Vidrma  zajistí zarybnění Poldru
 • Bc.Novák vypracuje seznam činností, které je potřeba učinit na RZ Hedeč
 • Bc.Novák zajistí odlov pstruha na RZ Hedeč a jeho následné vysazení na Horní Lipku
 • Bc.Novák, Vidrma zajistí vysazení ryb od p.Martince před Memoriálem M.Konče
 • p.Němec zajistí osazení cedulemi zakazující rybolov před Memoriálem M.Konče – od 8.4.2019
 • p.Němec, Darebný zajistí ceny, občerstvení na Memoriál M.Konče
 • p.Němec zajistí el.centrálu na Memoriál M.Konče
 • p.Darebný zajistí nákup pohárů a vyrobení štítků
 • p.Němec a členové VV zajistí řádný průběh Memoriálu M.Konče
 • p.Vidrma zajistí zarybnění revíru 453067
 • p.Darebný bude pokračovat v přípravách rybářských závodů O pohár města Králíky – memoriálu Ing.Šembery
 • p.Darebný zajistí nákup 2 ks notebooků
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV.