Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.2/2023 ze dne 16.2.2023

25. 2. 2023

Výkonný výbor schvaluje:

 • změnu BPVRP Malé vody 2024 - Zakrmování zakázáno! Krmení ryb pověřenými osobami povoleno za předpokladu, že dotyčný nebude v den krmení lovit ryby na daném revíru.
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:  ---

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO
 • zprávu účetní
 • vyúčtování VČS 2023
 • možnosti odměny za hodiny odpracované při pořádání závodů
 • informace, které zazněli v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz a nástěnku MO
 • termín konání příštího jednání VV – 23. března 2023 v restauraci p.Součka od 17 hodin

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný se zúčastní schůzky s pí Nájemníkovou ohledně DP za rok 2022
 • p.Darebný odešle Usnesení z VČS 2023
 • Bc.Novák si vyzvedne povolenky MV, které dále zpracuje (dopočítá ulovené kg)
 • p. Darebný osloví p.Ješinu s žádostí navržení konstrukce a vytvoření cenové kalkulace mostku přes Plynárenský potok
 • p.Darebný zajistí výměnu zámku u nástěnky
 • p. Mázor, Bc.Novák zajistí servis techniky u p.Fuchse
 • p. Bartoníček zajistí servis techniky u p.Fuchse
 • členům VV sledovat, vyhledávat nabídky prodeje kontejneru
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV