Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.2/2020 ze dne 10.2.2020

2. 3. 2020

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.2/2020 ze dne 10.2.2020

Výkonný výbor schvaluje:

 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu
 • nákup žebříku
 • nákup přívěsného vozíku
 • kooptaci pana Miloše Mázora do Výkonného výboru MO Králíky

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • schůzku s daňovou poradkyní pí Nájemníkovou
 • doplnění kolaudačního souhlasu k plánovaným změnám – změny druhu pozemku na RZ Hedeč
 • pozvánku na zkoušky RS, kterých se zúčastní Bc.Pinkas a p.Kotouček a které se uskuteční 31.3.2020 v HK
 • pozvánku na hospodářské zkoušky, kterých se zúčastní p.Němec a které proběhnou ve Vodňanech od 1. do 6.3.2020
 • vyúčtování VČS 2020, celkové náklady byli cca 17000 Kč
 • požadavky hospodáře na úpravy na RZ Hedeč a zabezpečení RZ Mladkov
 • schůzi RS Malých vod, která se uskuteční 11.3.2020 od 17 hodin v restauraci p.Součka
 • zprávu Bc.Nováka o stavu RZ Hedeč
 • pozvánku Mysliveckého sdružení Jeřáb na výroční členskou schůzi, která se uskuteční 7.3.2020 od 16.00 hodin
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 11.3.2020 od 18.00 hod.  v Zatáčce u p.Součka.

Výkonný výbor ukládá:

 • p. Venc zajistí zápis změn druhů pozemků na Hedeči do KÚ UO
 • p. Matoulek osloví vedení firmy Seven-K zdali, by nebylo možné zpracovat účetní doklady u nich ve firmě
 • p.Darebný vyhotoví a odešle přihlášku Bc.Pinkase a p.Kotoučka na zkoušky RS
 • p.Darebný zjistí stav ohledně kurzu rybářských hospodářů ve Vodňanech, případně vyhotoví a odešle přihlášku p.Němce
 • p.Vidrma se zúčastní výroční členské schůze Mysliveckého sdružení Jeřáb
 • p.Darebný osloví firmu p.Krále a objedná práci bagru na RZ Hedeč
 • p.Kubaník naplánuje brigádu na uklizení garáže
 • p.Kubaník zajistí servis DAKR-u, pily a křovinořezu
 • p.Kubaník objedná hliníkový žebřík
 • p.Darebný zjistí podrobnosti ohledně nákupu přívěsného vozíku, případně jeho zakoupení
 • p.Darebný osloví pí Uhlířovou a zjistí, zda ještě platí nabídka na tyče a lanko na elektrický ohradník
 • p.Darebný pozve na schůzi členy RS na Malých vodách – 11.3.2020 od 17 hodin v restauraci p.Součka
 • p.Darebný vypracuje návrh termínové listiny námi pořádaných závodů
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV