Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.2/2018 ze dne 8.2.2018

14. 2. 2018

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.2/2018 ze dne 8.2.2018

Výkonný výbor schvaluje:

 • uhrazení nájmu ŠJ Moravská
 • kooptaci p.Milana Kubaníka do Výkonného výboru MO
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • p.Pišl bude nadále vykonávat funkci účetního, včetně funkčních požitků
 • vyúčtování VČS 2018
 • termín Memoriálu Ing.Michala Konče - 14.4.2018
 • zahájení odbahnění velkého hedečského rybníka
 • vzhledem k tomu, že zarybnění hornolipeckého rybníka probíhá průběžně po celý rok, nebude informace o každém, jednotlivém zarybnění zveřejňována na www.crskraliky.cz ani na FB
 • žádost o vydání TP a nutnost vykonání prohlídky na STK
 • předání podkladů k sestavení daňového přiznání za rok 2017
 • odložení nákupu hospodářského stroje DAKR na duben, či květen tohoto roku
 • žádost o vydání nového Registračního listu pro ČRS,z.s., MO Králíky
 • plánované zarybnění revíru 451089 Orlice Tichá 8A. Ihned po napuštění králického rybníka bylo přivezeno cca 10q bílé ryby – cejn, cejnek, plotice, perlín, hrouzek. Po prvních jarních výlovech bude vysazeno, pokud tomu počasí dovolí, 40q kapra – to bude prvotní zarybnění. Další bude následovat, vzhledem k redistribuci ryb a stavu našeho účtu, během celého roku. Dalšími rybami, které budou postupně vysazeny je 2 letá maréna a 50000ks jejího plůdku a 100000ks plůdku mníka. Ten bude ještě vysazen jako roček na podzim. Na podzim by mělo být vysazeno i cca 2000ks candáta. O vysazení sumce, štiky, amura se dle slov hospodáře vůbec neuvažuje. Pokud se sežene lín, či karas bude během roku též vysazen. Dále, pokud se podaří, je v plánu vysazení matečních párů candáta v počtu 8-10 párů.
 • vytvoření oprávnění náhledu na náš bankovní účet pro pana Vence
 • informace týkající se výpůjčky pozemků od Města Králíky na Horní Lipce
 • zarybnění králického poldru - dle úlovkovosti 2017, těsně před rybářskými závody
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 9.3.2018 od 18.00 hod. u p.Součka

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný zajistí zveřejnění termínu Memoriálu Ing.Michala Konče - 14.4.2018
 • p.Venc zajistí zastavení prací na velkém hedečském rybníce
 • p.Kubaník a Bc.Novák zajistí prozatímní zajištění RZ Hedeč
 • p.Darebný zjistí možnost nákupu plastových sudů na krmení pro ryby
 • p.Darebný podá žádost o vydání TP
 • p.Darebný zajistí vykonání prohlídky na STK
 • p.Pišl uhradí povinné ručení na Opel Campo a přívěsný vozík
 • p.Darebný zjistí možnosti pronájmu pozemku u revíru 451089 od Povodí Labe, a.s.
 • p.Darebný bude nadále získávat informace, týkající se výpůjčky pozemků v k.ú. Horní Lipka
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz

p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV