Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.2/2017 ze dne 9.2.2017

15. 2. 2017

Výkonný výbor schvaluje:

 • částku ve výši 10000 Kč k dispozici p.Gryczovi na opravu vozidla
 • nákup materiálu pro kroužek mládeže
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • vyúčtování VČS 2017
 • předpokládaný termín uskutečnění Hornolipeckého dvojboje- sobota 8.4.2017
 • informace, které zazněli v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 13.3.2017 od 18.00 hod. v restauraci p.Součka

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný zajistí vyplacení jízdného na základě předložení třídní knihy vedoucímu kroužku mládeže
 • p.Darebný předá veškeré doklady, týkající se vyúčtování VČS 2017 a pokladny organizace, účetnímu MO
 • p.Pišl zajistí uhrazení povinného ručení – přívěsný vozík
 • p.Darebný a Vidrma zajistí ve spolupráci s p.Pinkasem nákup materiálu pro kroužek mládeže
 • p.Darebný předjedná klubovnu na Horní Lipce, na termín konání Hornolipeckého dvojboje
 • p.Darebný vypracuje a podá žádost na povolení na kácení dřevin + žádost na oplocení horních dvou rybníků a dotáže se na možnost vjezdu automobilů k RZ Mladkov
 • p. Darebný zajistí umístění informací na www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV