Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.2/2016 ze dne 15.2.2016

28. 2. 2016

Výkonný výbor schvaluje:

 • nákup ryb na Poldr za částku 5600 Kč
 • nákup ryb na Hornolipecký rybník za částku 15000 Kč
 • nákup Lipana v počtu cca 1500ks - ks/10Kč
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní MO
 • vyúčtování VČS 2016
 • vyúčtování rybolovu na dírkách
 • informaci o opravách na RZ Hedeč – odbahnění, stavidlo, jímka, buňka
 • informaci o zastoupení sourozenců Pinkasových na kroužku mládeže
 • informace hospodáře MO p.Vidrmi z jednání rady VčÚS
 • informaci Bc.Nováka o návštěvách rybochovných zařízení
 • informaci jednatele o náboru nových členů - dětí
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 10.3.2016 od 18.00 hod. v restauraci p.Součka

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný připraví přibližný rozpočet na opravu buňky na RZ Hedeč
 • p. Vidrma a Bc.Novák zajistí nákup ryb na Poldr a Hornolipecký rybník
 • p.Darebný osloví firmu p.Rakaše o vytvoření cenové nabídky na zhotovení stavidla a jímky
 • p.Venc, Darebný zajistí vedení kroužku mládeže ve dnech 19.2., 4.3.2016
 • p.Pišl zajistí nábor nových členů v ZŠ Červená Voda
 • p.Girga zajistí nábor nových členů v ZŠ Králíky, materiály mu předá jednatel
 • p.Darebný vytvoří žádost o dotaci pro Obec Červená Voda, kterou pošle p.Pišlovi
 • Bc.Novák vyhotoví cenovou představu pro vybudování aparátu k chovu ryb a nucenému okysličování vody na RZ Hedeč
 • p.Pišl a Darebný zajistí ověření podpisu na souhlasu zapisované osoby pro VčÚS
 • p. Darebný zajistí odeslání žádosti o vydání RL, usnesení z VČS a souhlasů zapisovaných osob
 • p. Darebný zajistí umístění informací na www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV