Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.2/2014 ze dne 24.1.2014

31. 1. 2014

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.2/2014 ze dne 24.1.2014

 

Výkonný výbor schvaluje:

 • revokaci usnesení ze schůze VV konané dne 10.1.2014, dřevní hmotu prodat nejvýhodnější nabídce p.Vernerovi z Červené Vody za cenu 1000Kč+DPH za kmeny 20+ a 500Kč+DPH za kmeny 20- . Tento prodej se uskuteční až po složení zálohy 50000Kč. Pokud se tak nestane dřevní hmota bude prodána firmě Progles za cca 600Kč za m3.
 • udělení čestného členství Bc. Novotné Michaele – ekonom, účetní MO
 • kooptaci Bc. Novotné Michaely do výkonného výboru MO
 • vypracování daňového přiznání MO za rok 2014 za cenu 8000Kč
 • složení předávací komise: jednatel p.Darebný, předseda dozorčí komise Ing.Bc.Konč Michal a člen dozorčí komise Girga Jan
 • složení inventarizační komise: jednatel p.Darebný, předseda dozorčí komise Ing.Bc.Konč.
 • schválení odměn odcházejícím členům výkonného výboru MO, smuteční kytice Ing.Šemberovi
 • povolenky zdarma pro funkcionáře MO – Ullrich Josef, Kellner Ivo, Hloušek Petr
 • umístit usnesení jak z členských, tak z výborových schůzí na www stránky MO
 • termínovou listinu rybářských závodů pořádaných naší MO:

Rybářské závody mládeže: 7.června 2014 od 9hod. Dotace MO cca 3000Kč

HOLBA CUP: 28.-29.června 2014. Dotace MO cca 10000Kč

Chyť si televizi: 5.července 2014 od 9hod. Dotace MO cca 20000Kč, startovné 50Kč

 • povinnost člena VV zakoupit si povolenku na Malou vodu – Poldr
 • nesouhlas se zakoupením a umístěním toalety na revír 451089
 • rybářský řád na Malou vodu – Poldr
 • uzavření dohody o hmotné zodpovědnosti, pro všechny kdo spravují částky ČRS vyšší než 100000Kč
 • výrobu nových štočků na stávající razítka + zakoupení jednoho kompletního razítka
 • upozornění členů, kterým hrozí vyloučení z ČRS
 • výdaje organizace za leden 2014

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • řádné prostudování  a následné dodržování Stanov a Jednacího řádu ČRS každým členem VV
 • zřízení  KNIHY POŠTY
 • usnesení z členské schůze MO ČRS Králíky konané 18.1.2014
 • přípravu zástupce hospodáře Bc.Nováka na získání osvědčení pro hospodáře
 • stav na běžném účtu: 404282,53Kč a stav pokladny: 2947Kč
 • předání funkce účetní MO mezi p.Pišlem a Bc.Novotnou
 • korespondenci MO
 • zřízení zmocnění na odběr pošty
 • předání funkce bývalého předsedy p.Rychetského
 • navržení na svazová vyznamenání – do května dodat návrh na VčÚS
 • zprávu jednatele o situaci na RZ Hedeč – v nejbližší době bude uskutečněna kolaudace a zprávu o situaci na RZ Mladkov – bude zahájeno získání veškerých podkladů ke zlegalizování
 • přípravy na předání funkcí – p.Kylar, Ing.Orlita
 • problém s nájemní smlouvou č. 83 N12/50 mezi Pozemkovým fondem ČR a naší MO – nezaplacen nájem
 • p.Ullrich bude nadále obhospodařovat RZ Hedeč, Mladkov jako doposud, p.Kellner a p.Hloušek nadále povedou Kroužek mladých rybářů
 • změnu hesel na správu internetových stránek a e-mailu
 • informaci p.Vidrmy pro členy Rybářské stráže
 • údržbu revíru 451089 Orlice Tichá 8A
 • smazání veškeré e-mailové pošty bývalým jednatelem - před 18.lednem 2014
 • problém příjezdové cesty k revíru 451089 – bude řešen na dalších schůzích VV
 • termín příští VV - středa 12.2.2014 od 19hodin v restauraci u p.Součka

 

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Pišlovi a Bc.Novotné uskutečnit kroky k předání fukce – banka
 • p.Vidrmovi zajištění obnovy propadlého osvědčení hospodáře p.Kopeckého Jiří
 • p.Pišlovi vyjednání podmínek s p.Vernerem – odprodej dřevní hmoty v k.ú.Horní Lipka
 • zajistit řádné zvolení, kooptované účetní MO, dle Stanov a Jednacího řádu na členské schůzi v roce 2015
 • p.Pišlovi provedení školení EvMO pro jednatele, účetní a předsedu dozorčí komise
 • p.Darebný připraví smlouvu o provedení práce pro Bc.Novotnou
 • p.Darebný osloví prostřednictvím e-mailu bývalého jednatele p.Kylara a předsedu dozorčí komise Ing.Orlitu a domluví s nimi termín a způsob předání funkce
 • p. Pišl připraví podklady pro inventarizaci na příští VV
 • p.Darebný zajistí věcný dar pro p.Kopeckého a Ing.Orlitu
 • p.Vidrma zajistí věcný dar pro p.Kylara
 • p.Darebný kontaktuje Pozemkový fondu ČR ve věci nájemní smlouvy č. 83 N12/50
 • p.Darebný zajistí veškerou prezentaci MO a umístění informací na internet
 • p.Darebný spolu s členy MO zajistí organizaci rybářských závodů
 • p.Pišl a Darebný zajistí odeslání termínové listiny závodů, spolu se žádostí o schůzku, se zástupcem města Králíky na sekretariát MÚ
 • p.Darebný zajistí předání informací členům RS
 • p. Kopecký se postará spolu se zájemci o brigády o údržbu revíru 451089
 • p.Darebný připraví na další schůzi VV dohody o hmotné zodpovědnosti pro jednatele a účetní MO
 • p.Darebný zajistí výrobu štočků + zakoupení jednoho kompletního razítka
 • p.Darebný kontaktuje členy na které má tel.číslo a upozorní je na případné problémy, které vyplynou z nezaplacení členských povinností
 • p.Darebný připraví program jednání na další schůzi VV a rozešle jej všem členům VV
 • p.Vidrma zajistí krmení na Zlatou udici – zdarma od slovenského dodavatele
 • p.Darebný zajistí odeslání Usnesení z členské schůze na VčÚS

 

zapsal Darebný Jiří  v.r.- jednatel MO

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář