Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.13/2014 ze dne 19.12. 2014

1. 1. 2015

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.13/2014 ze dne 19.12. 2014

Výkonný výbor schvaluje:

 • ZU 2015 uspořádat v areálu rekreačního zařízení Heroltické s.r.o. v Herolticích
 • termín, čas a formu VČS – 24.ledna od 15.00 hodin
 • plán práce 2015
 • program Výroční členské schůze
 • skutečný stav rozpočtu 2014
 • návrh rozpočtu 2015
 • zvýšení cen na Poldr. Pro naše členy roční 600 Kč, pro členy ČRS+MRS roční 700 Kč a jednodenní povolenka k lovu ryb 200 Kč
 • výdaje MO dle zápisu

Výkonný výbor neschvaluje:

 • návrhy hospodáře MO. Vybudování nory na RZ Hedeč a odměnu nejlepšímu rybáři s CS povolenkou

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • stav účtu a pokladny ke dni 19.12.2014
 • vypracování průvodního materiálu týkající se uspořádání Zlaté udice
 • podklady k hlavnímu projevu na VČS
 • stav RZ Mladkov
 • proplacení brigádnických hodin
 • zakoupení kapra na uzení jako občerstvení na VČS
 • jednání na obci Červená Voda ohledně možné dotace
 • umístění informací na www.crskraliky.cz

Výkonný výbor ukládá:

 • p. Darebný spolu s členy VV zajistí přípravy na VČS
 • p. Darebný osloví sl. Kateřinu Vencovou ohledně obsluhy na VČS
 • účetní MO vypracuje podklady pro VČS
 • členové VV si do příští schůze připraví připomínky k projevu na VČS
 • p. Konč vypracuje zprávu dozorčí komise na VČS
 • p. Darebný seznámí odbor mládeže VčÚS se změnou v pořádání ZU 2015
 • p. Darebný zajistí podepsání smlouvy s Heroltickou s.r.o. – ubytování, stravování účastníků ZU
 • členové VV si do příští schůze připraví připomínky k RŘ na Poldr
 • p. Darebný zajistí zkolaudování RZ Mladkov  
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV