Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.12/2014 ze dne 16.11. 2014

25. 11. 2014

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.12/2014 ze dne 16.11. 2014

Výkonný výbor schvaluje:

 • darovat  notebook Prestigio 350 panu J.L, který se ne vlastím přičiněním dostal do tíživé situace a který každoročně naší organizaci zdarma zapůjčuje vojenský stan. NTB byl pořízen v roce 2007 a je již 5 let účetně bez hodnoty, momentálně je pro MO nevyužitelný s odhadovanou opravou cca 4000 Kč.
 • termín, čas a formu VČS – 24.ledna od 15.00 hodin
 • skutečný stav rozpočtu 2014
 • návrh rozpočtu 2015
 • výdaje MO dle zápisu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • stav účtu a pokladny ke dni 16.11.2014
 • usnesení z územní konference VčÚS
 • informaci o vyúčtování naší MO vůči VčÚS
 • inventarizaci majetku MO
 • stav RZ Mladkov
 • stav RZ Hedeč
 • stav RZ Horní Lipka
 • ZU 2015 Králíky – 15.-17. května 2015
 • stav proplácení brigádnických hodin
 • umístění informací na www.crskraliky.cz

Výkonný výbor ukládá:

 • p. Darebný spolu s účetní organizace zavede veškerý majetek do účetnictví MO
 • p. Darebný spolu s účetní organizace zajistí vyplacení finančních částek za odpracované brigádnické hodiny
 • účetní MO zajistí proplacení faktur: Ing. Plháková, Král Martin, Geodézie UO
 • p. Darebný zajistí zkolaudování RZ Mladkov
 • p. Darebný vypracuje materiál týkající se ZU, se kterým bude možné žádat o podporu sponzorů
 • p. Darebný osloví Pivovar Holba, Isolit Bravo, Město Králíky, SOUo Králíky o spolupráci a možném partnerství při pořádání ZU
 • p. Pišl osloví Obec Červená Voda o spolupráci a možném partnerství při pořádání ZU
 • p. Darebný osloví jednatelku společnosti Adelberg a dohodne s ní uspořádání VČS
 • p. Darebný zašle dotaz na VčÚS ohledně vyznamenání p. Václavka
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV
 • p. Darebný ve spolupráci se členy VV navrhne termín příštího jednání.