Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.11/2014 ze dne 8.10.2014

11. 10. 2014

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.11/2014 ze dne 8.10.2014

Výkonný výbor schvaluje:

 • Proplacení brigádnických hodin
 • výdaje MO dle zápisu

Výkonný výbor neschvaluje: -----

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • stav účtu a pokladny ke dni 8.10.2014
 • vyúčtování rybářských závodů
 • stav RZ Hedeč
 • stav RZ Mladkov
 • inventarizaci majetku MO
 • ukončení trestu proti RŘ p.Hošpese
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • zprávu jednatele o ZU 2015
 • vysazení ryb na Poldr
 • odlovení Pstruha na RZ Hedeč a jeho následném vytření p.Martincem

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný spolu s účetní organizace zavede veškerý majetek do účetnictví MO
 • p.Darebný spolu s účetní organizace zajistí vyplacení finančních částek za odpracované brigádnické hodiny
 • p.Darebný zajistí dozor nad pracemi na RZ Mladkov a zajistí řádné dopracování veškerých prací, tak aby bylo možné stavbu zkolaudovat do konce měsíce října
 • p.Pišl zjistí možnosti plnění lahví kyslíkem
 • p.Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV
 • p.Darebný ve spolupráci se členy VV navrhne termín příštího jednání.