Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.10/2017 ze dne 10.12.2017

19. 12. 2017

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.10/2017 ze dne 10.12.2017

Výkonný výbor schvaluje:

 • občerstvení – klobása, nápoj pro 130 členů a tombolu pro členy
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • informaci jednatele týkající se voleb do výkonného výboru
 • zprávu účetní o plnění rozpočtu 2017
 • informace, jež zazněli v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 12.1.2018 od 18.00 hod. u p.Součka

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný zajistí obsluhu, občerstvení a tombolu na VČS
 • p.Darebný, Vidrma zajistí vyznamenání pro dlouholeté členy naší MO
 • p.Vidrma kontaktuje p.Čermáka ohledně žádosti o spolupráci při volbách do VV
 • p.Darebný, Pišl zajistí vyúčtování pokladny
 • p.Darebný zajistí proplacení brigádních hodin – do konce roku!!
 • Bc. Novák kontaktuje p.Krále ohledně odbahnění RZ Hedeč
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB a www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV