Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.10/2016 ze dne 14.11.2016

23. 11. 2016

Výkonný výbor schvaluje:

 • vyúčtováním rybářských závodů Hornolipecký dvojboj
 • výkaz brigádní činnosti 2016
 • revokuje část usnesení z VVč.9,  týkající se proplacení brigádní činnosti členů. Částka, kterou bude výše zmiňovaná činnost proplacena, bude ve výši 30Kč/hod.
 • revokuje část usnesení z VVč.9,  týkající se konání VČS 2017. Ta se uskuteční 28.ledna 2017 od 15 hodin v penzionu Adlerberg.
 •  začlenění největšího Vodičkova rybníku do SHR
 • možnosti rybolovu na našich MV a RZ Hedeč pro rybářský kroužek Lipani Třebechovice p.O.
 • půjčka od VčÚS na zakoupení pozemků od p.Hubálka
 • investici oplocení dvou menších rybníčků RZ Mladkov, včetně elektrického ohradníku
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní MO
 • informace ohledně nákupu pozemků na Šanově
 • návrh nového RŘ na Malé vody naší MO
 • informaci o vyúčtování prodeje známek a povolenek
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 15.12.2016 od 18.00 hod. v restauraci p.Součka

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Pišl připraví návrh rozpočtu 2017
 • p.Darebný vypracuje dohody o práci s „brigádníky“
 • p.Pišl, Darebný, Vidrma zajistí vyúčtování v HK na VčÚS
 • p.Darebný zajistí pronájem penzionu Adlerberg na VČS 2017
 • p.Vidrma zajistí začlenění největšího Vodičkova rybníku do SHR
 • p.Darebný osloví p.Bartoníčka a Jirušku ohledně intenzivního chovu ryb na RZ Mladkov
 • členové VV si na příští jednání připraví připomínky k RŘ na Malé vody 2017
 • p. Darebný zajistí umístění informací na www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV