Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.10/2015 ze dne 6.11.2015

15. 11. 2015

Výkonný výbor schvaluje:

 • termín, systém, občerstvení Výroční členské schůze 2016 – 16.1.2016 od 15 hodin
 • odchov plůdku lososovité ryby do stádia ročka na RZ Mladkov
 • uspořádání křestu Hornolipeckého rybníka za účasti senátora Ing.Šilara a dalších hostů, včetně zajištění občerstvení, přípitku, oběda v režii MO
 • vypovězení smlouvy o nájmu pozemku uzavřenou s Povodím Labe, s.p.
 • vstup nových členů do 15 let, do naší MO, bez vstupního poplatku
 • návrh rozpočtu na rok 2016
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní MO
 • stav RZ Mladkov
 • stav RZ Hedeč, prodej ryb + požadavky p.Ullricha
 • zprávu jednatele o uzavření smluv na pronájem učebny a tělocvičny
 • jednatelem vypracovaný materiál na hospodářské a finanční prověrky VčÚS, kterých se zúčastní jednatel, předseda a hospodář MO
 • propojení SW EvMO se zakoupenou tiskárnou a čtečkou
 • vyúčtování dotace MŠMT
 • návrh jednatele na hájení ryby po vysazení na revír 451089
 • systém zarybnění revíru 451089 hospodářem organizace
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV – 11.12.2015 od 18.00 hod. v restauraci p.Součka

Výkonný výbor ukládá:

 • předseda MO osloví paní, která nám v minulých letech sestavovala daňové přiznání
 • p. Darebný zajistí termín VČS v penzionu Adlerberg, včetně oficiálního pozvání Spolku seniorů Kralicka
 • členové VV si připraví své návrhy na RŘ na Malé vody
 • p.Jiruška zajistí výrobu dluží a jejich osazení na velkém rybníku na RZ Mladkov
 • p.Darebný a Novák zajistí prohlídku poškozené hráze na RZ Mladkov
 • členové VV zajistí řádný průběh křestu Hornolipeckého rybníka
 • p.Darebný zajistí podpis výpůjčky RZ Horní Lipka
 • p.Darebný zajistí vypovězení nájemní smlouvy uzavřené s Povodím Labe s.p.
 • p.Darebný, Pišl, Vidrma se prověrek na VčÚS v HK dne 13.11.2015 od 11 hodin
 • p.Darebný zajistí nákup toneru, archivačních šanonů a kancelářského papíru
 • p. Darebný zajistí umístění informací na www.crskraliky.cz
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV