Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.10 - 2018 ze dne 7.11.2018

29. 11. 2018

USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.10 - 2018 ze dne 7.11.2018

Výkonný výbor schvaluje:

 • návrh rozpočtu
 • nabídku k odprodeji dřevní hmoty manželům Špontákovým za cenu 2500 Kč
 • zmocnění jednatele k výběru případného zájemce s nejvyšší nabídkou za dřevní hmotu na Horní Lipce
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje:

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO dle Knihy pošty
 • zprávu účetní
 • informace týkající se údržby Šanovského rybníka
 • informace o zhotovení střechy na RZ Hedeč
 • vyúčtování Memoriálu Michala Konče
 • výsledek výlovu na RZ Hedeč a následné zarybnění námi spravovaných revírů
 • účast předsedy a hospodáře na konferenci VčÚS
 • stav a množství stromů určených k pokácení na Horní Lipce
 •  žádost jednatele a prodejce hostujících povolenek o příspěvek ve výši 500 Kč měsíčně na internet a telefon, dále o příspěvek 1000 Kč za energie a symbolické nájemné za prostory sloužící k prodeji povolenek, známek, atd.
 • vyúčtování povolenek a známek za rok 2018
 • termín VČS 2019 – 26.1.2018
 • další informace, jež zazněly v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz
 • termín konání příštího jednání VV –  10.12.2018 od 17.00 hod.  v restauraci p.Součka v Králíkách

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Kubaník zajistí dohled nad brigádní činností na šanovském rybníku
 • p.Pišl zajistí proplacení faktury za střechu na RZ Hedeč
 • p. Darebný vypracuje nové „Dohody o práci“ odměny brigádníkům nemusí být vyplaceny do konce roku
 • p.Darebný kontaktuje Špontákovi a sdělí jim nabídku organizace, týkající se pokácení a zpracování dřeva na pravé straně hornolipeckého rybníka
 • p.Němec zahájí přípravy na VČS 2019
 • p.Darebný zveřejní na www.crskraliky.cz nabídku dřevní hmoty z levé strany hornolipeckého rybníka
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV