Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.1/2023 ze dne 18.1.2023

22. 1. 2023

Výkonný výbor schvaluje:

 • náklady na VČS 2023 do výše rozpočtu
 • návrh programu VČS 2023
 • návrh plánu práce 2023
 • návrh rozpočtu 2023
 • návrh na zvýšení brigádní povinnosti od 18 do 65 let na 8 hodin
 • návrh na zakoupení lodního kontejneru jako zázemí na revír 451089
 • návrh na vybudování mostku na revíru 451089, ke starému přítoku
 • odměnu p. Ivu Kellnerovi
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje: ---

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO
 • zprávu účetní
 • zprávu zástupce hospodáře o RZ Mladkov
 • informace, které zazněli v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz a nástěnku MO
 • termín konání příštího jednání VV – únor 2023 v restauraci p.Součka od 17 hodin

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Vidrma zajistí odevzdání CS povolenek na VčÚS
 • p.Vidrma oznámí termín konání VČS na VčÚS + předá pozvánku
 • p.Darebný zesumarizuje krajské a místní povolenky k lovu ryb
 • p.Darebný, Němec zajistí veškeré nákupy na VČS
 • p.Vidrma zajistí reprobedny a propojovací kabel CANON XLR/CINCHE
 • p.Hadač zajistí reprobednu, včetně mikrofonu + osvětlení
 • p.Darebný zajistí mixážní pult + osvětlení
 • p.Darebný zhotoví vouchery do tomboly a dárkový voucher pro p.Kellnera
 • p.Darebný připraví veškeré tiskoviny na stoly + šatenky
 • p.Venc pozve starostu Mladkova
 • p.Matoulek pozve starostu Červené Vody
 • p. Darebný pozve Spolek seniorů Králicka
 • p. Darebný pozve zástupce mysliveckého spolku
 • p. Mázor zajistí servis techniky u p.Fuchse
 • p. Bartoníček zajistí servis techniky u p.Fuchse
 • členům VV dostavit se 4.2.2023 ve 13.00 hod. do prostoru ŠJ – přípravy VČS
 • p. Darebný osloví dobrovolníky ohledně příprav VČS
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV