Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ z jednání výkonného výboru MO ČRS Králíky č.1/2022 ze dne 23.2.2022

6. 3. 2022

Výkonný výbor schvaluje:

 • nákup bubnové sekačky na RZ Hedeč do 30000 Kč
 • návrh rozpočtu 2022
 • program VČS 2022
 • návrh plánu práce 2022
 • občerstvení v počtu 130 ks (klobása, nápoj, káva a oplatka, očka a slané pochutiny), pro doprovod našich členů lahev vína zdarma.
 • ceny do tomboly VČS – vouchery v hodnotě 5000,-
 • konání Memoriálu Michala Konče - 23.4.2022
 • veškeré výdaje dle pokladní knihy a výpisu bankovního účtu

Výkonný výbor neschvaluje: ---

Výkonný výbor bere na vědomí:

 • korespondenci MO
 • zprávu účetní
 • zprávu prodejce povolenek
 • zprávu brigádního referenta
 • informace Bc.Nováka týkající se vyúčtování chovu ryb na RZ Hedeč a zarybnění MV Lipka
 • informace hospodáře MO p.Vidrmi seznámení s pracemi na RZ Hedeč a Mladkov
 • informace týkající se VČS 2022
 • návrh kandidátní listiny
 • informace, které zazněli v diskuzi
 • umístění informací na www.crskraliky.cz a nástěnku MO
 • termín konání příštího jednání VV – 17.března od 17 hod. u p.Součka v restauraci

Výkonný výbor ukládá:

 • p.Darebný zajistí proplacení odměny za prodej povolenek z prostředků VčÚS
 • Bc.Novák zjistí možnosti nákupu bubnové sekačky
 • členové VV zjistí možnosti zhotovení otevřeného žlabu (přívod vody ke skružím) v líhni
 • předseda, jednatel, hospodář a účetní si připraví výroční zprávy na VČS
 • p.Darebný rozešle formou SMS, e-mailů pozvánky na VČS
 • p.Darebný zajistí tisky na VČS (presenční listinu, zprávy komisí, volební lístky)
 • p.Němec zajistí prostory pro konání VČS
 • p.Darebný, Němec zajistí veškeré nákupy, občerstvení na VČS
 • p.Vidrma svolá schůzku RS  - seznámení se Stanovami a JŘ ČRS,z.s.
 • p.Darebný zajistí převezení Opelu do servisu J.M.Auto
 • p.Darebný zahájí přípravy Memoriálu Michala Konče (poháry, pozvánky)
 • p.Darebný bude dále jednat s SPÚ a MÚ Králíky - OŽP ohledně lipeckého poldru
 • p. Darebný zajistí umístění informací na FB, www.crskraliky.cz a nástěnce
 • p. Darebný vypracuje zápis a zajistí jeho rozeslání členům VV + umístí usnesení na www. Rozešle členům VV program dalšího jednání VV